Linija Kagju

Kagju šola tibetanskega budizma izhaja od Bude Šakjamunija. Najpomembnejši vir linije Dakpo Kagju ali Marpa Kagju pa je veliki indijski jogi Tilopa (988-1069), eden od 84 mahasidh, ki je dosegel spontan uvid (razsvetljenje). Do tega spoznanja je prišel s pomočjo metod, ki jih je zgodovinski Buda Šakjamuni predal svojim najbližjim učencem in so se prenašale vse do časov, ko je živel Tilopa. Spoznanje teh mojstrov se je potem prenašalo naprej z učitelja na učenca prek velikih prednikov Kagju linije: indijskega mahasidhe Narope, velikega tibetanskega prevajalca Marpe, najslavnejšega tibetanskega jogija Milarepe in Gampope, katerega prihod je napovedal že sam Buda Šakjamuni.

Linija Kagju, ki prihaja prek Karmape, je znana kot »Zlati rožni venec«. Poudarja kontinuiteto ustnih navodil, nekakšnega ustnega izročila, ki se prenaša z učitelja na učenca. Ta poudarek kaže že sama beseda »Kagju«, saj se prvi zlog »Ka« nanaša na zapisane Budove nauke in ustna navodila učitelja. »Ka« se nanaša tudi na razsvetljen pomen, ki ga prenašajo besede učitelja, kot tudi moč, ki je skrita v teh razsvetljenih besedah. Drugi zlog »gju« pomeni linija ali tradicija. Skupaj ta dva zloga pomenita - linija izročila ustnih navodil.              

Štiri glavne in osem dodatnih linij

Štiri glavne oz. večje šole Dakpo Kagju ali Marpa Kagju tradicije izhajajo od učencev Gampope.

Štiri glavne šole

Paktru Kagju

Dešek Pakmo Trupa Dordže Gjalpo (1110-1170), ki je bil eden od glavnih učencev Gampope in je še posebej znan po spoznanju in izročilu učenj linije Mahamudre, je osnoval to šolo v okviru linije Kagju. Ustanovil je tudi samostan na območju Pakmo, ki je bil pozneje poimenovan Densa Til. Mnoge izmed kasnejših šol linije Kagju izhajajo od učencev Pakmo Trupe.

Kamtsang ali Karma Kagju

To šolo linije Kagju je ustanovil prvi Karmapa, Düsum Khjenpa (1110-1193), ki je bil eden izmed glavnih učencev Gampope. Leta 1139, ko je bil star trideset let, je Düsum Kjenpa srečal Gampopo in postal njegov učenec.

Ta tradicija je močna in uspešna predvsem po zaslugi neprekinjenega niza reinkarnacij njenega ustanovitelja Karmape. Vsi Karmape so zelo dobro poznani med tibetanskimi budisti po vsem Tibetu po svojih dosežkih v meditaciji, učenosti in dejavnostih, s katerimi pomagajo čutečim bitjem.

Šestnajsti Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže (1924-1981) je bil na čelu celotne Kagju tradicije. Njegovo ponovno utelešenje, sedemnajsti Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje od leta 2000 živi v Indiji. Karma Kagju linija je igrala pomembno vlogo pri ohranjanju in nadaljevanju ne samo svoje, ampak vseh Kagju linij in tradicij, ki prihajajo od Marpe, Milarepe in Gampope. Karma Kagju je najbolj vplivna šola tibetanskega budizma izven Tibeta in dandanes njena učenja študirajo in prakticirajo po celem svetu.

Tsalpa Kagju

Lama Žang, drugače znan kot Judakpa Tsondu Dakpa (1123-1193), katerega glavni učitelj je bil Vangom Tsultrim Njingpo, je bil učenec Gampope in je osnoval to tradicijo in tudi samostan Gungtang. Nasledili so ga mnogi njegovi izvrstni učenci.

Barom Kagju

Barom Darma Vangčuk, učenec Gampope, je osnoval to tradicijo. Prav tako je osnoval samostan Barom v severni pokrajini Tibeta, Lato. Šola se imenuje po tem samostanu.

Osem manjših šol

Osem dodatnih ali manjših šol linije Kagju se je razvilo znotraj Paktru Kagju glavne šole.

Drikung Kagju

Ustanovil jo je Drikung Kjopa Džigten Sumgji Gönpo (1143-1217). Drikung Kjapgön Četsang Rinpoče (rojen 1946), ki prebiva v Dehradunu v Indiji, je vodja Drikung Kagju linije.

Drukpa Kagju

Ustanovila sta jo Drupčen Lingrepa Pema Dordže (1128-1188), učenec Pakmo Trupe, in njegov učenec Čödže Tsangpa Gjare Ješe Dordže (1161-1211). V centralnem Tibetu sta ustanovila prvi sedež šole, samostan Namdruk. Kasneje je Kunkjen Pema Karpo (1527-1592) ustanovil samostan Druk Sang-ngak Čöling na jugu Tibeta in ta je postal glavni sedež linije.

Kjapgön Drukčen Rinpoče, ki živi v Darjeelingu v Indiji, je vodja te šole. V kraljestvu Butan je bila ta linija sprejeta kot državna religija. Tja jo je prinesel veliki Drukpa Kagju mojster Šaptrung Ngakvang Namgjal in od takrat naprej v Butanu ta šola cveti. Njegova svetost Dže Khenpo in sedanji kralj Butana Džigme Senge Vangčuk sta vodji Drukpa Kagju šole v Butanu.

Taklung Kagju

Ustanovil jo je Taklung Tangpa Taši Pal (1142-1210). Trenutni vodja linije je Taklung Šapdrung Rinpoče, skupaj s Taklung Matul Rinpočejem in Tsatrul Rinpočejem.

Jasang Kagju

Ustanovila sta jo Zarava Kalden Ješe Senge (? - 1207 d.), učenec Pakmo Trupe, in njegov učenec Jasang Čödže Čökji Mönlam (1169-1233). Jasang Čödže je leta 1206 ustanovil Jasang ali Jamsang samostan in od tod izhaja ime te linije.

Tropu Kagju

Ustanovila sta jo Rinpoče Gjatsa, nečak in učenec Pakmo Trupe, in njegov učenec Tropu Lotsava Čampa Pal (1173-1225). Slednji je ustanovil Tropu samostan in inštitut v Tsang regiji v centralnem Tibetu in tako je linija dobila ime.

Šuksep Kagju

Ustanovil jo je Gjergom Tsultrim Senge (1144-1204) učenec Pakmo Trupe. Leta 1181 je v Čušur območju centralnega Tibeta ustanovil Šuksep samostan in od tod izhaja ime te linije.

Jelpa Kagju

Ustanovil jo je Jelpa Druptop Ješe Tsekpa, ki je osnoval več samostanov v Jelpuku.

Martsang Kagju

Ustanovil jo je Martsang Šerab Senge, učenec Pakmo Trupe.

Šangpa Kagju

Šangpa Kagju je linija, ki je preko velikega jogija Kjungpo Naldžorja (978-1079), ločeno od linije Dagpo Kagju, prišla iz Indije v Tibet. Kjungpo Naldžor je odpotoval v Nepal, kjer je srečal učitelja po imenu Sumati. Izuril se je za prevajalca in odpotoval v Indijo, kjer je prejel nauke od sto petdesetih učenjakov in jogijev in se izpopolnil v učenjih vadžrajane. Njegovi glavni učitelji so bili Sukhasidhi, Rahulagupta in Niguma, Naropova družica. Ko se je vrnil na Tibet je prejel posvetitev v meniha od Kadampa mojstra Langri Tangpe. Kjungpo Naldžor je ustanovil mnoge samostane v pokrajinah Penjul in "Šang" v Tsang regiji v Tibetu. Tako je linija dobila ime Šangpa Kagju.

Z učenjem in širjenjem linije Šangpa Kagju na Tibetu je nadaljeval naslednjih trideset let. Imel je mnogo učencev, na katere je prenesel linijo, ki se nadaljuje vse do današnjih dni. Nekatere glavne prakse Šangpa Kagju šole so Čakrasamvara, Hevadžra, Mahamaja, Guhjasamadža, Šest doktrin Nigume, Mahamudra, šestroki beli Mahakala in druge. Veliki Jamgon Kongtrul je vložil ogromno truda za oživitev in ohranitev Šangpa Kagju šole in ta se je s pomočjo blagoslovov in molitev Jamgon Kongtrula in šestnajstega Karmape razcvetela na Tibetu in drugod. V našem času sta najpomembnejša učitelja Šangpa Kagju šole Kalu Rinpoče in Bokar Rinpoče.