MEDITATIVNI UMIK Z RINGU TULKU RINPOČEJEM
SPREMINJANJE ZMEDE V JASNINO
Milarepova doha Pesem za učenko Paldarbum in iniciacija Kurukulle
14.–15. september 2024
Palpung center

(Please scroll down for English)

 

 

Z veliko radostjo vam sporočamo, da nas bo letos v Budističnem centru Palpung na Mrzlem Logu ponovno obiskal priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče. Ob tej priložnosti nas bo učil o Milarepovi dohi (pesmi razsvetljenja) Pesem za učenko Paldarbum in nam podelil iniciacija Kurukulle.

PROGRAM MEDITATIVNEGA UMIKA

Rinpočejevo učenje bo temeljilo na dohi (pesmi razsvetljenja) Pesem za učenko Paldarbum velikega tibetanskega jogija Milarepe, enega izmed očetov linije karma kagju.

Ob zaključku meditativnega umika nam bo Rinpoče podelil še iniciacijo polsrdite boginje Kurukulle.

sobota, 14. september

11:00–12.30 | Učenje o Milarepovih dohah

15:30–17:00 | Učenje o Milarepovih dohah

nedelja, 15. september

11:00–12.30 | Učenje o Milarepovih dohah

15:30–17:00 | Iniciacija Kurukulle

Učenja bodo potekala v angleščini s prevodom v slovenščino in italijanščino.

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

Zaradi lažje organizacije prosimo vse, ki se nameravate udeležiti celotnega meditativnega umika ali posameznih dni, da se prijavite tukaj

Po prejetju vaše predprijave vas bomo obveščali o vseh podrobnostih programa in predlaganih donacijah. Potrudili se bomo, da bo program dostopen vsem, ki se ga bodo želeli udeležiti.

NASTANITEV

V centru nudimo možnost nastanitve v dormitoriju. Število ležišč je omejeno, zato vam priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

V okoliških vaseh je na voljo kar nekaj zasebnih namestitev, možno pa je tudi šotorenje v neposredni okolici centra.

PREHRANA

Za udeležence meditativnega umika bomo v centru organizirali vegetarijanska/veganska catering kosila. Meni in cene kosil vam bomo sporočili naknadno.

KRAJ DOGODKA

Budistični center Palpung, Mrzli Log 7, Črni Vrh nad Idrijo

 

KURUKULLE je mogočna polsrdita boginja in žensko utelešenje razsvetljene modrosti ter dakini, vešča v privabljanju vsega, kar potrebuje praktikant dharme. Njena moč privlačnosti in povečevanja privablja modrost, srečo, zdravje, bogastvo in dolgoživost.

Kurukulle-Images-Of-Enlightenment-1.jpg

MILAREPA (1040-1123) je najbolj znan tibetanski jogi, ki je dosegel razsvetljenje v enem življenju. Bil je glavni učenec in nosilec linije velikega prevajalca Marpe, ki je v 11. stoletju prinesel linijo kagju iz Indije na Tibet.

Milarepa Karmapa Statue.jpg

Ta kipec Milarepe velja za enega izmed njegovih najbolj svetih. Njegova svetost 16. Karmapa je ta kipec prinesel iz svojega samostana Tsurphu na Tibetu, ko je leta 1959 prebežal v Indijo. Kipec velja za enega izmed zakladov linije kagju.

RINGU TULKU RINPOČE je tibetanski budistični učitelj linije kagju. Pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem, je preučeval vse linije izročil tibetanskega budizma. Osnovno izobrazbo je pridobil v Sikkimu na Inštitutu Namgyal za tibetologijo in na sanskrtski univerzi Sampurnananda v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.

Od leta 1990 po celem svetu poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje tudi na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Je avtor več knjig o budizmu v tibetanščini in različnih evropskih jezikih, napisal pa je tudi nekaj knjig za otroke.

Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete tukaj: https://bodhicharya.org/ringu-tulku/.

Priporočamo vam, da se udeležite celotnega meditativnega umika, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si. 

Prijazno vabljeni!
Palpung Slovenija

Prosimo, da novico o seminarju delite z vašimi prijatelji in znanci.

 

Ringu Tulku Rinpoche
TRANSFORMING CONFUSION INTO CLARITY
Milarepa's Doha Song to the Disciple Paldarbum and Kurukulle Empowerment
September 14–15, 2024
PALPUNG BUDDHIST CENTER SLOVENIA

 

Dear Dharma friends!

We are delighted to inform you that Ringu Tulku Rinpoche has kindly accepted our invitation and he will be visiting Slovenia again in September this year.

WEEKEND RETREAT PROGRAM

Rinpoche's teachings will focus on Milarepa's Doha, the Song to the Disciple Paldarbum, by the great Tibetan yogi Milarepa, one of the forefathers of the Karma Kagyu lineage.

At the conclusion of the retreat, Rinpoche will bestow the empowerment of semi-wrathful goddess Kurukulle.

Saturday, September 14

11:00 AM–12:30 PM | Teachings on Milarepa's Doha

3:30 PM–5:00 PM | Teachings on Milarepa's Doha 

Sunday, September 15

11:00 AM–12:30 PM | Teachings on Milarepa's Doha

3:30 PM–5:00 PM | Kurukulle Empowerment

Teachings will be given in English with simultaneous translation into Slovenian and Italian.

COURSE LEVEL

Suitable for all levels. Everyone can attend the teachings, regardless of whether you are a beginner or an experienced practitioner.

PRE-REGISTRATION IS MANDATORY

We would like to kindly remind all those intending to participate in the entire retreat or individual days to register here.

Upon receiving your pre-registration, we will inform you about all the details of the program and suggested donations. We will make every effort to ensure the program is accessible to all who wish to attend.

We recommend attending the entire meditative retreat, but it is also possible to attend individual sessions.

ACCOMMODATION

Accommodation is available in the dormitory at the Center. The number of beds is limited, so we recommend making reservations as soon as possible. There are also several private accommodations available in the surrounding villages, and camping at the Center is also possible.

MEALS

For retreat participants, vegetarian/vegan catering lunches will be provided at the Center. We will inform you about the menu and prices of lunches at a later date.

VENUE

Palpung Buddhist Center, Mrzli Log 7, Crni Vrh nad Idrijo, Slovenia

 

KURUKULLE is a powerful semi-wrathful female deity. She is a feminine embodiment of enlightened wisdom and is a dakini skilled in magnetizing everything required by Dharma practitioner. Her magnetizing and increasing powers attract wisdom, happiness, health, wealth, and long life.

Kurukulle-Images-Of-Enlightenment-1.jpg

MILAREPA (1040-1123) is the most famous Tibetan yogi who attained enlightenment in one lifetime. He was the main disciple and carrier of the lineage of the great translator Marpa, who brought the Kagyu lineage from India to Tibet in the 11th century.

Milarepa Karmapa Statue.jpg

This statue of Milarepa is considered one of his most sacred. His Holiness the 16th Karmapa brought this statue from his Tsurphu monastery in Tibet when he fled to India in 1959. The statue is considered one of the treasures of the Kagyu lineage.

RINGU TULKU RINPOCHE is a Tibetan Buddhist Master of the Kagyu lineage. He was trained in all schools of Tibetan Buddhism under many great masters including HH the 16th Gyalwang Karmapa and HH Dilgo Khentse Rinpoche. He took his formal education at Namgyal Institute of Tibetology, Sikkim and Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi, India and has served as Tibetan Textbook Writer and Professor of Tibetan Studies in Sikkim for 25 years.

Since 1990 he has been travelling and teaching Buddhism and Meditation at Universities, Institutes and Buddhist Centers in Europe, USA, Canada, Australia and Asia. He also participates in various interfaith and Science and Buddhist dialogues. He authored several books (see publications section) on Buddhism as well as some children’s books both in Tibetan and European languages.

For any additional information, please contact us at info@palpung.si.

You are warmly invited!
Palpung Slovenia

Please share the news of the retreat with your friends, acquaintances and people who might be interested.