Novice

14.–15. september 2024 - SPREMINJANJE ZMEDE V JASNINO / TRANSFORMING CONFUSION INTO CLARITY - Ringu Tulku Rinpoče

14.09.2024

MEDITATIVNI UMIK Z RINGU TULKU RINPOČEJEM
SPREMINJANJE ZMEDE V JASNINO
Milarepova doha Pesem za učenko Paldarbum in iniciacija Kurukulle
14.–15. september 2024
Palpung center

(Please scroll down for English)

 

 

Z veliko radostjo vam sporočamo, da nas bo letos v Budističnem centru Palpung na Mrzlem Logu ponovno obiskal priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče. Ob tej priložnosti nas bo učil o Milarepovi dohi (pesmi razsvetljenja) Pesem za učenko Paldarbum in nam podelil iniciacija Kurukulle.

PROGRAM MEDITATIVNEGA UMIKA

Rinpočejevo učenje bo temeljilo na dohi (pesmi razsvetljenja) Pesem za učenko Paldarbum velikega tibetanskega jogija Milarepe, enega izmed očetov linije karma kagju.

Ob zaključku meditativnega umika nam bo Rinpoče podelil še iniciacijo polsrdite boginje Kurukulle.

sobota, 14. september

11:00–12.30 | Učenje o Milarepovih dohah

15:30–17:00 | Učenje o Milarepovih dohah

nedelja, 15. september

11:00–12.30 | Učenje o Milarepovih dohah

15:30–17:00 | Iniciacija Kurukulle

Učenja bodo potekala v angleščini s prevodom v slovenščino in italijanščino.

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

Zaradi lažje organizacije prosimo vse, ki se nameravate udeležiti celotnega meditativnega umika ali posameznih dni, da se prijavite tukaj

Po prejetju vaše predprijave vas bomo obveščali o vseh podrobnostih programa in predlaganih donacijah. Potrudili se bomo, da bo program dostopen vsem, ki se ga bodo želeli udeležiti.

NASTANITEV

V centru nudimo možnost nastanitve v dormitoriju. Število ležišč je omejeno, zato vam priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

V okoliških vaseh je na voljo kar nekaj zasebnih namestitev, možno pa je tudi šotorenje v neposredni okolici centra.

PREHRANA

Za udeležence meditativnega umika bomo v centru organizirali vegetarijanska/veganska catering kosila. Meni in cene kosil vam bomo sporočili naknadno.

KRAJ DOGODKA

Budistični center Palpung, Mrzli Log 7, Črni Vrh nad Idrijo

 

KURUKULLE je mogočna polsrdita boginja in žensko utelešenje razsvetljene modrosti ter dakini, vešča v privabljanju vsega, kar potrebuje praktikant dharme. Njena moč privlačnosti in povečevanja privablja modrost, srečo, zdravje, bogastvo in dolgoživost.

Kurukulle-Images-Of-Enlightenment-1.jpg

MILAREPA (1040-1123) je najbolj znan tibetanski jogi, ki je dosegel razsvetljenje v enem življenju. Bil je glavni učenec in nosilec linije velikega prevajalca Marpe, ki je v 11. stoletju prinesel linijo kagju iz Indije na Tibet.

Milarepa Karmapa Statue.jpg

Ta kipec Milarepe velja za enega izmed njegovih najbolj svetih. Njegova svetost 16. Karmapa je ta kipec prinesel iz svojega samostana Tsurphu na Tibetu, ko je leta 1959 prebežal v Indijo. Kipec velja za enega izmed zakladov linije kagju.

RINGU TULKU RINPOČE je tibetanski budistični učitelj linije kagju. Pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem, je preučeval vse linije izročil tibetanskega budizma. Osnovno izobrazbo je pridobil v Sikkimu na Inštitutu Namgyal za tibetologijo in na sanskrtski univerzi Sampurnananda v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.

Od leta 1990 po celem svetu poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje tudi na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Je avtor več knjig o budizmu v tibetanščini in različnih evropskih jezikih, napisal pa je tudi nekaj knjig za otroke.

Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete tukaj: https://bodhicharya.org/ringu-tulku/.

Priporočamo vam, da se udeležite celotnega meditativnega umika, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si. 

Prijazno vabljeni!
Palpung Slovenija

Prosimo, da novico o seminarju delite z vašimi prijatelji in znanci.

 

Ringu Tulku Rinpoche
TRANSFORMING CONFUSION INTO CLARITY
Milarepa's Doha Song to the Disciple Paldarbum and Kurukulle Empowerment
September 14–15, 2024
PALPUNG BUDDHIST CENTER SLOVENIA

 

Dear Dharma friends!

We are delighted to inform you that Ringu Tulku Rinpoche has kindly accepted our invitation and he will be visiting Slovenia again in September this year.

WEEKEND RETREAT PROGRAM

Rinpoche's teachings will focus on Milarepa's Doha, the Song to the Disciple Paldarbum, by the great Tibetan yogi Milarepa, one of the forefathers of the Karma Kagyu lineage.

At the conclusion of the retreat, Rinpoche will bestow the empowerment of semi-wrathful goddess Kurukulle.

Saturday, September 14

11:00 AM–12:30 PM | Teachings on Milarepa's Doha

3:30 PM–5:00 PM | Teachings on Milarepa's Doha 

Sunday, September 15

11:00 AM–12:30 PM | Teachings on Milarepa's Doha

3:30 PM–5:00 PM | Kurukulle Empowerment

Teachings will be given in English with simultaneous translation into Slovenian and Italian.

COURSE LEVEL

Suitable for all levels. Everyone can attend the teachings, regardless of whether you are a beginner or an experienced practitioner.

PRE-REGISTRATION IS MANDATORY

We would like to kindly remind all those intending to participate in the entire retreat or individual days to register here.

Upon receiving your pre-registration, we will inform you about all the details of the program and suggested donations. We will make every effort to ensure the program is accessible to all who wish to attend.

We recommend attending the entire meditative retreat, but it is also possible to attend individual sessions.

ACCOMMODATION

Accommodation is available in the dormitory at the Center. The number of beds is limited, so we recommend making reservations as soon as possible. There are also several private accommodations available in the surrounding villages, and camping at the Center is also possible.

MEALS

For retreat participants, vegetarian/vegan catering lunches will be provided at the Center. We will inform you about the menu and prices of lunches at a later date.

VENUE

Palpung Buddhist Center, Mrzli Log 7, Crni Vrh nad Idrijo, Slovenia

 

KURUKULLE is a powerful semi-wrathful female deity. She is a feminine embodiment of enlightened wisdom and is a dakini skilled in magnetizing everything required by Dharma practitioner. Her magnetizing and increasing powers attract wisdom, happiness, health, wealth, and long life.

Kurukulle-Images-Of-Enlightenment-1.jpg

MILAREPA (1040-1123) is the most famous Tibetan yogi who attained enlightenment in one lifetime. He was the main disciple and carrier of the lineage of the great translator Marpa, who brought the Kagyu lineage from India to Tibet in the 11th century.

Milarepa Karmapa Statue.jpg

This statue of Milarepa is considered one of his most sacred. His Holiness the 16th Karmapa brought this statue from his Tsurphu monastery in Tibet when he fled to India in 1959. The statue is considered one of the treasures of the Kagyu lineage.

RINGU TULKU RINPOCHE is a Tibetan Buddhist Master of the Kagyu lineage. He was trained in all schools of Tibetan Buddhism under many great masters including HH the 16th Gyalwang Karmapa and HH Dilgo Khentse Rinpoche. He took his formal education at Namgyal Institute of Tibetology, Sikkim and Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi, India and has served as Tibetan Textbook Writer and Professor of Tibetan Studies in Sikkim for 25 years.

Since 1990 he has been travelling and teaching Buddhism and Meditation at Universities, Institutes and Buddhist Centers in Europe, USA, Canada, Australia and Asia. He also participates in various interfaith and Science and Buddhist dialogues. He authored several books (see publications section) on Buddhism as well as some children’s books both in Tibetan and European languages.

For any additional information, please contact us at info@palpung.si.

You are warmly invited!
Palpung Slovenia

Please share the news of the retreat with your friends, acquaintances and people who might be interested.

11. avgust 2024 - INICIACIJA VADŽRASATVE / VAJRASATTVA EMPOWERMENT - Gyalton Rinpoče

11.08.2024

GYALTON RINPOČE
INICIACIJA VADŽRASATVE
11. avgust 2024
BUDISTIČNI CENTER PALPUNG

(Please scroll down for English)

 

Številni dharma centri so Gyaltona Rinpočeja prosili, da podeli še opolnomočenje (iniciacijo). Rinpoče je prošnjo prijazno sprejel. Po njegovem nasvetu se bo program Odkrivanje Bude v sebi začel 7. avgusta v sredo popoldne in končal 11. avgusta v nedeljo po prvi učni uri.

V drugem delu nedeljskega programa bo Rinpoče podelil iniciacijo meditacijskega božanstva Vadžrasatve. Iniciacija ni del programa Odkrivanje Bude v sebi, zato bo dostopna tudi obiskovalcem, ki se ne nameravajo udeležiti programa Odkrivanje Bude v sebi.

INICIACIJA VADŽRASATVE je pomembna zlasti za praktikante, ki delajo ali nameravajo delati ngöndro (pripravljalne prakse za višje tantrične sadhane), saj je eden izmed glavnih delov ngöndra prav praksa Vadžrasatve, za katero potrebujemo iniciacijo. 

KRAJ in DATUM DOGODKA
Budistični center Palpung, Mrzli Log 7, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 

Iniciacija Vadžrasatve bo v nedeljo, 11.8.2014 ob 14:30.

 

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

Zaradi lažje organizacije prosimo vse, ki se nameravate udeležiti iniciacije Vadžrasatve, da se prijavite tukaj:

PRIJAVA

PRIPOROČENI PRISPEVEK ZA UDELEŽBO je 30 €, za udeležence programa Odkrivanje Bude v sebi pa 20 €.

20% popust za študente, brezposelne in upokojence

Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo rešitev.

PLAČILO

Ob prihodu na kraju dogodka.

PREVOD 

Učenja bodo potekala v angleščini s simultanim prevodom v slovenščino in italijanščino.

Če kdo potrebuje prevod v slovenščino, nas mora obvezno predhodno obvestiti.

 

KOSILO

Z lokalno gostilno smo se dogovorili, da nam bo pripravila veganski obrok za kosilo.

Kosilo bo na razpolago ob 12h. 

Za ceno  nas kontaktirajte na info@palpung.si.

 

Nedelja, 11. avgust

•        Sojini polpeti, pražen krompir

•        Tiramisu

Za kosila sprejemamo naročila najkasneje do 1. avgusta.

Brez predhodne prijave se med samim dogodkom ne bo možno odločiti za kosilo.

 

BUDA VADŽRASATVA

Vadžrasatva (tib. Dordže sempa རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།) je buda prvobitne čistosti, ki praktikantom pomaga doseči spoznanje tega stanja. Sadhana Vadžrasatve je ena najpomembnejših praks vadžrajanskega budizma, ki čisti vse vrste zamračitev in negativnosti, še posebej negativno karmo in prelomljene zaobljube ter samaje.  Cenjena je zaradi hitrega delovanja.

Vajrasattva (1).jpg

Buda Vadžrasatva je izrekel sledečo aspirativno molitev: »Naj se z močjo mojega razsvetljenja vsa bitja očistijo umskih zamračitev, negativnih dejanj in goste teme nevednosti že če slišijo moje ime, uzrejo moje obličje, pomislijo name ali recitirajo mojo mantro.«

ODKRIVANJE BUDE V SEBI

Od 7.-11. 8. se bo v Centru Palpung odvil drugi del triletnega programa učenj in prakse »Odkrivanje Bude v sebi« (Discovering the Buddha Within) pod vodstvom priznanega budističnega mojstra N. E. Chungpa Gyaltona Rinpočeja.

Druge stopnje tega svetega izročila se lahko udeležijo le tisti, ki so se udeležili prve stopnje izročila Odkrivanje Bude v sebiali pa so končali program Radost življenja 1 in 50 ur prakse ter učenci programa Mahamudra: Ocean dokončnega pomena.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si.

Prijazno vabljeni!
Palpung Slovenija

Prosimo, da novico delite z vašimi prijatelji in znanci ter osebami, ki bi jih to utegnilo zanimati.

 

 

GYALTON RINPOCHE
VAJRASATTVA EMPOWERMENT
August 11, 2024
BUDDHIST CENTER PALPUNG

 

Many Dharma centers have requested Gyalton Rinpoche to bestow the empowerment, and Rinpoche has kindly accepted the request. Following his advice, the Discovering the Buddha Within program will commence on August 7th, Wednesday afternoon, and conclude on August 11th, Sunday after the first teaching session.

In the second part of the Sunday program, Rinpoche will bestow the empowerment of the meditational deity Vajrasattva. The Vajrasattva empowerment is not part of the Discovering the Buddha Within program, making it accessible to visitors who do not intend to participate in the Discovering the Buddha Within program.

The Vajrasattva empowerment is particularly important for practitioners engaged in or intending to undertake Ngöndro (preparatory practices for higher tantric sadhanas). It is a crucial component of Ngöndro, and empowerment is required for the practice of Vajrasattva.

 

EVENT LOCATION AND DATE

Buddhist Center Palpung, Mrzli Log 7, 5274 Črni Vrh nad Idrijo

The Vajrasattva empowerment will take place on Sunday, August 11, 2014, at 2.30 PM. 

 

REGISTRATION IS MANDATORY

For easier organization, we kindly ask all those planning to attend the Vajrasattva empowerment to register here.

SUGGESTED DONATION


The donation for participation is €30, and for participants of the Discovering the Buddha Within program, it is €20.

20% discount for students, unemployed individuals, and retirees

The event is non-profit, and contributions are solely for covering organizational costs. Buddhist teachings are accessible to all, so please inform us in case of financial difficulties, and we will work together to find a solution.


PAYMENT

Payment will be upon arrival at the event venue. 

 

TRANSLATION

Teachings will be given in English with simultaneous translation into Slovenian and Italian.

Anyone needing translation must inform us in advance!

 

LUNCH

We have arranged with a local restaurant to prepare a vegan lunch for us.

Lunch will be available at 12 PM.

For meal price, please contact us at info@palpung.si.

Sunday, August 11:

•        Soy patties, roasted potatoes

•        Tiramisu

Lunch orders will be accepted until August 1.

Without prior registration, it will not be possible to opt for lunch during the event.

 

BUDDHA VAJRASATTVA

Vajrasattva (Tib: Dorje Sempa རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།) the Buddha of primordial purity is dedicated to the purification of negativities. The practice of Vajrasattva, or Dorje Sempa in Tibetan, cleanses all obscurations, particularly those related to transgressed vows and broken samayas.

Vajrasattva (1).jpg

Buddha Vajrasattva made this great aspiration of achieving enlightenment: “When I attained perfect Buddhahood, may all beings be purified of their obscuration, their negative deeds, and their dense darkness of ignorance, simply by hearing my name, seeing my form, thinking of me, or reciting the mantra that contains my name.”

BENEFITS OF THE PRACTICE:

Lord Buddha Shakyamuni taught innumerable methods of purification, but meditation and recitation

on Vajrasattva, is said to be the most profound among all.

Vajrasattva practice is regarded as one of the most important and fundamental practices of Vajrayana

Buddhism, and is highly revered for its role and swiftness in purifying negative karmas and

transgression of samayas.

 

DISCOVERING THE BUDDHA WITHIN

From August 7th to 11th, the Buddhist Center Palpung will host the second part of the three-year program of teachings and practices, "Discovering the Buddha Within," led by the renowned Buddhist master N.E. Chungpa Gyalton Rinpoche.

 Only those who attended the first level of the "Discovering the Buddha Within" teachings can participate in the second level of this sacred transmission. 

Participants can also include students who have completed the Joy of Living 1 program, accumulated 50 hours of practice, and students from the Mahamudra: Ocean of Definitive Meaning program.

For any additional information, please contact us at info@palpung.si.

Warmly invited!
Palpung Slovenia

Please share this news with your friends, acquaintances, and anyone who may be interested.

7. – 11. avgust 2024 - Gyalton Rinpoče - Odkrivanje Bude v sebi 2. stopnja

07.08.2024

5-dnevni umik ODKRIVANJE BUDE V SEBI 2. Stopnja z GYALTON RINPOČEJEM v centru Palpung |  7. – 11. avgust 2024

GYALTON RINPOČE

TRILETNI PROGRAM ŠTUDIJA IN PRAKSE»ODKRIVANJE BUDE V SEBI«2. stopnja: PREBUJENO SRCE

7.–11. avgust 2024

BUDISTIČNI CENTER PALPUNG

 

 

Sporočamo vam radostno novico, da se bo letos poleti odvil drugi del triletnega programa učenj in prakse »Odkrivanje Bude v sebi« (Discovering the Buddha Within) pod vodstvom priznanega budističnega mojstra N. E. Chungpa Gyaltona Rinpočeja. 

Druge stopnje tega svetega izročila se lahko udeležijo le tisti, ki so se udeležili prve stopnje izročila Odkrivanje Bude v sebiali pa so končali program Radost življenja 1 in 50 ur prakse ter učenci programa Mahamudra: Ocean dokončnega pomena.

Ne zamudite te redke priložnost za poglobitev znanja iz prve stopnje programa in za nadgradnjo razumevanja budistične poti ter za pridobitev novih metod urjenja uma. Tekom leta bodo potekala tudi redna srečanja skupine, kjer bomo utrjevali prakse, ki jih bo vodila rezidenčna lama Karma Wangmo.

Struktura programa ostaja v veliki meri nespremenjena glede na prvo leto in obsega 12 učnih ur in 3 vodene meditacije vsak dan.

Meditacije so obvezne, saj so del programa "Odkrivanje Bude v sebi". 

 

PROGRAM ŠTUDIJA IN PRAKSE ODKRIVANJE BUDE V SEBI

2. stopnja: PREBUJENO SRCE

 

Sreda, 7. avgust

1. dan:

14:00–14:30: Uvod/Predstavitev

14:30–16:00: Učna ura 1

16:00–16:30: Premor

16:30–18:00: Učna ura 2

18:30–19:15: Meditacija 1

 

Četrtek, 8. avgust

2. dan:

9:00–10:00: Meditacija 2

10:30–12:00: Učna ura 3

14:00–15:30:  Učna ura 4

16:00–16:45: Meditacija 3

17:15–18:45: Učna ura 5

19:35–20:30: Meditacija 4

 

Petek, 9. avgust

3.dan:

9:00–10:00: Meditacija 5

10:30–12:00: Učna ura 6

14:00–15:30: Učna ura 7

16:00–16:45: Meditacija 6

17:15–18:45: Učna ura 8

19:45–20:30: Meditacija 7

 

Sobota, 10.  avgust

4. dan:

9:00–10:00: Meditacija 8

10:30–12:00: Učna ura 9

14:00–15:30: Učna ura 10

16:00–16:45: Meditacija 9

17:15–18:45: Učna ura 11

19:45–20:30: Meditacija 10

 

Nedelja, 11. avgust

5. dan:

9:00–10:00: Meditacija 11

10:30–12:00: Učna ura 12

14:30–17:00: Iniciacija Vadžrasatve, obred zatočišča, daritev in zaključek

 

Iniciacija Vadžrasatve ni del tega programa in je odprta za vse.

 

KRAJ DOGODKA


Budistični center Palpung, Mrzli Log 7, 5274 Črni Vrh nad Idrijo

 

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

Prosimo, da si spodaj preberete več o podrobnostih programa in vsi, ki se nameravate udeležiti celotnega meditativnega umika ali posameznih dni potrdite vašo udeležbo na letošnjih učenjih tukaj:

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Po prejetju vaše prijave, vas bomo obveščali o podrobnostih programa.

Za informacijo o priporočenem prispevku za udeležbo nas kontaktirajte na info@palpung.si.

 

PLAČILO

Ob prihodu na kraju dogodka.

 

PREVOD UČENJ

Učenja bodo potekala v angleščini s simultanim prevodom v slovenščino in italijanščino.

Če kdo potrebuje prevod v slovenščino, nas mora obvezno predhodno obvestiti.

 

KOSILA

Za čas meditativnega umika z Gyalton Rinpočejem smo se dogovorili z lokalno gostilno, da nam bo pripravljala veganske obroke za kosilo.


Za ceno obrokov nas kontaktirajte na info@palpung.si.

 

Sreda, 7. avgust

 • Zelenjavni pastičo 
 • Limonin tiramisu

 

Četrtek, 8. avgust

 • Gobova rižota 
 • Jabolčni zavitek

 

Petek, 9. avgust

 • Bučkina musaka 
 • Orehovi štruklji

 

Sobota, 10. avgust 

 • Ješprenj 
 • Višnjev zavitek


Nedelja, 11. avgust

 • Sojini polpeti, pražen krompir 
 • Tiramisu

 

Za kosila sprejemamo naročila najkasneje do 1. avgusta.
Brez predhodne prijave se med samim dogodkom ne bo možno odločiti za kosilo.

 

VEČ O UČNEM NAČRTU

Odkrivanje Bude v sebi je izkustveni program Budovih naukov, ki je nastal kot del obsežne vizije guruja Vadžradhare njegove svetosti 12. Chamgona Kentinga Tai Situpe, da ustvari poglobljen triletni učni načrt študija dharme po korakih, prilagojen tujim učencem, ki bi ga poučevali in izvajali v vseh Palpung dharma centrih. Cilj tega programa je na preprost in razumljiv, a hkrati celovit način razložiti bistvo Budovih naukov. Buda Šakjamuni je pokazal naravo uma bitij in naravo pojavov na treh različnih ravneh, pri čemer je vsaka naslednja raven globlja in bolj prostrana od prejšnje.

Triletni učni načrt sledi Budovim naukom treh obratov kolesa dharme. Sledi sveto izročilo štirih tanter, kar ustreza trem postopnim ravnem odkrivanja najvišje narave uma in pojavov. Najboljši način, da učenci pridobijo pravilno razumevanje teh treh osnovnih ravni Budove dharme je, da jih spoznajo preko lastne neposredne izkušnje s pomočjo različnih meditacij, povezanih s tremi ravnmi naukov.

Za vsako raven bo učitelj razložil pogled (intelektualno razumevanje), meditacijo (izkustveno razumevanje) in aplikacijo (uporaba tega razumevanja za spremembo vsakodnevnih navad) posameznih tem v skladu s tremi vejami budizma: šravakajana, mahajana in vadžrajana. Preko teh treh vidikov (pogled, meditacija in delovanje) lahko odkrijemo Budo v sebi.

Meditacije, ki so osrednji del sleherne stopnje, se delijo na dva dela – na šamatho (mirno počivanje) in vipašjano (napredni vpogled).

 

UČNI NAČRT

Učni načrt za program Odkrivanje Bude v sebi je sestavljen iz treh stopenj (3 leta):

 1. Notranji mir
 2. Prebujeno srce
 3. Izvirna čistost

2. stopnja: »Prebujeno srce«

Z meditacijami o nesebični ljubezni, sočutju, radosti, enakodušnosti itd. se bomo naučili prebuditi svoje srce in odkriti vrojeno dobroto, kar bo dodatno obogatilo umirjeno stanje uma in poglobilo našo meditacijo s pomočjo prepoznavanja praznine (šunjate), ki je bistvo mahajane.

 

Na tej stopnji bomo:

 • odkrili svojo notranjo dobroto:
  • odkrivali in gojili ljubezen, sočutje, hvaležnost, radost in umirjenost;
  • razvijali svoj potencial s pomočjo šestih popolnih umskih stanj (šestih paramit);
  • urili svoj um ter preoblikovali negativna umska stanja v ljubezen in sočutje;
 • razširili našo motivacijo in perspektivo ter tako pridobili globlji vpogled preko:
  • naukov in meditacij o bodhičiti, prebujenemu umu;
  • naprednega vpogleda (vipašjana), s pomočjo katerega preko neposredne izkušnje spoznamo stanje nesebstva.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si. 

Prijazno vabljeni!
Palpung Slovenija

7. – 11. August 2024 - Gyalton Rinpoche - Discovering the Buddha within Level 2

07.08.2024

5-Day Retreat ​DISCOVERING THE BUDDHA WITHIN Level 2 with GYALTON RINPOCHE at Palpung Dharma Center SLOVENIA | August 7 – 11, 2024

 

GYALTON RINPOCHE

THREE-YEAR STUDY & PRACTICE PROGRAM

DISCOVERING THE BUDDHA WITHIN

Level 2: AWAKENED HEART 

August 7–11, 2024

PALPUNG BUDDHIST CENTER SLOVENIA

 

 

 

We are excited to announce that the second part of the three-year study and practice program "Discovering the Buddha Within" will take place this summer under the guidance of the renowned Buddhist master H. E. Chungpo Gyalton Rinpoche.

Only those who attended the first level of the "Discovering the Buddha Within" teachings can participate in the second level of this sacred transmission. 

Participants can also include students who have completed the Joy of Living 1 program, accumulated 50 hours of practice, and students from the Mahamudra: Ocean of Definitive Meaning program.

Do not miss this rare opportunity to deepen your knowledge from the first level of the program, enhance your understanding of the Buddhist path, and acquire new methods for training the mind. Throughout the year, regular group meetings will also take place, where we will reinforce the practices led by resident Lama Karma Wangmo.

The program's structure remains largely unchanged from the first year, comprising 12 instructional hours and 3 guided meditations each day.

Meditation sessions are mandatory as they are part of the "Discovering the Buddha Within" program.

 

STUDY & PRACTICE PROGRAMME DISCOVERING THE BUDDHA WITHIN

Level 2: AWAKENED HEART

 

Wednesday, August 7

Day 1

14:00 to 14:30: Introduction

14:30 to 16:00: Teaching session no 1

16:00 to 16:30: Break

16:30 to 18:00: Teaching session no 2

18:30 to 19:15: Meditation no 1

 

Thursday, August 8

Day 2

9 to 10 am: Meditation no 2

10:30 to 12 noon: Teaching session no 3

14:00 to 15:30: Teaching session no 4

16:00 to 16:45 Meditation no 3

17:15 to 18:45: Teaching session no 5

19:45 to 20:30: Meditation no 4

 

Friday, August 9

Day 3

9 to 10 am: Meditation no 5

10:30 to 12 noon: Teaching session no 6

14:00 to 15:30: Teaching session no 7

16:00 to 16:45: Meditation no 6

17:15 to 18:45: Teaching session no 8

19:45 to 20:30: Meditation no 7

 

Saturday, August 10

Day 4

9 to 10 am: Meditation no 8

10:30 to 12: Teaching session no 9

14:00 to 15:30: Teaching session no 10

16:00 to 16:45: Meditation no 9

17:15 to 18:45: Teaching session no 11

19:45 to 20:30: Meditation no 10

 

Sunday, August 11

Day 5

9 to 10 am: Meditation no 11

10:30 to 12: Teaching session no 12

14:30 to 17 :00: Vajrasattva Empowerment, refuge ceremony, offering the khata as a thank you to Rinpoche, and conclusion

 

Vajrasattva empowerment is not part of this program and is open to everyone. 

For information about the recommended contribution for participation, please contact us at info@palpung.si.

 

PAYMENT

At arrival at the venue.

 

VENUE AND EVENT DATE

Palpung Buddhist Center, Mrzli Log 7, 5274 Crni Vrh nad Idrijo, Slovenia

 

REGISTRATION IS MANDATORY

Please read below for more details about the program, and for all those planning to participate in the entire meditation retreat or specific days, kindly confirm your attendance at this year's teachings here: 

REGISTRATION FORM

Upon receiving your registration, we will provide you with information about the program and suggested donations. We will make an effort to ensure that the program is accessible to all who wish to participate.

 

TRANSLATION

Teachings will be given in English with simultaneous translation into Slovenian and Italian.

Anyone needing translation must inform us in advance!

 

LUNCHES

During the meditative retreat with Gyalton Rinpoche, we have arranged for a local restaurant to prepare vegan lunches for the participants.

For meal prices, please contact us at info@palpung.si.

Wednesday, August 7

•             Vegetable lasagna

•             Lemon tiramisu

Thursday, August 8

•             Mushroom risotto

•             Apple strudel

Friday, August 9

•             Zucchini moussaka

•             Walnut dumplings

Saturday, August 10

•             Barley stew

•             Sour cherry strudel

Sunday, August 11

•             Soy patties with roasted potatoes

•             Tiramisu

For lunches, we accept orders until August 1, at the latest.

Without prior registration, it will not be possible to decide on lunch during the event itself.

 

GENERAL INFO ABOUT THE CURRICULUM


Discovering the Buddha Within is an experiential learning program of the Buddha Dharma created as part of the vast vision of Guru Vajradhara His Holiness the 12th Chamgon Kenting Tai Situpa.

For many years resident lamas and students of Palpung Dharma Centers worldwide have been requesting His Holiness the 12th Chamgon Kenting Tai Situpa to create a step-by- step Dharma study curriculum adapted to foreign students that can be taught and practiced in all Palpung Dharma Centers. Following this request, His Holiness has designed a three-year study curriculum.

The aim of this curriculum is to explain the essence of the Buddha's teachings in an easy and understandable yet comprehensive way. The Buddha Shakyamuni has shown the nature of beings' minds and phenomena on three different levels, each consecutive level being deeper and wider than the former one.

This three-year curriculum follows the Buddha's teachings on the Three Turnings of the Wheel of Dharma, followed by the sacred transmission of four tantras that correspond to three gradual levels of discovering the ultimate nature of the mind and phenomena. The best way for a foreign audience to be able to acquire a proper understanding of these basic three levels of the Buddha Dharma is to approach it through one's own direct experience of various meditations connected to each of the three levels.

For each level, the teacher will explain the view (intellectual understanding), meditation (experiential understanding), and application (applying this understanding to change one's daily habits) of the topics according to Shravakayana, Mahayana, and Vajrayana. Through these three aspects: View, Meditation, and Action, one will discover the Buddha within oneself.

Meditations that form the core part of each level are divided into two sections: Shamatha (calm abiding) and Vipashyana (advanced insight).

 

TEACHERS OF THE PROGRAMME 

The main masters who will teach the Discovering the Buddha Within curriculum are His Eminence Yongey Mingyur Rinpoche and other masters including His Eminence Gyalton Rinpoche and senior khenpos of Palpung Sherabling Monastic Seat.

H.E. Yongey Mingyur Rinpoche has accepted to lead the program, which started at Palpung Sherabling Monastic Seat in November 2022.

From 2023, H.E. Gyalton Rinpoche and four venerable senior khenpos will also travel to Palpung monasteries and Dharma Centers worldwide each year to teach this curriculum. (For Slovenia the teacher who will teach here this year is H.E. Gyalton Rinpoche.)

Following the annual teachings, resident Lamas from each centre will be offering follow ups with regular practice gatherings at each Palpung Centre.

After receiving the teachings by any of the appointed teachers and for a proper

follow up of this study curriculum, each student will be granted a username and password to access an online study platform, via which they will be able to send questions to the khenpos.

 

DETAILED CURRICULUM

The Discovering the Buddha Within curriculum consists of three levels (3 years):

1. Inner Peace

2. Awakened Heart

3. Original Purity

 

LEVEL 2, AWAKENED HEART:

Through meditations on loving kindness, compassion, joy, equanimity, and so forth, students will learn to awaken their hearts and discover their innate goodness, further enriching the calm state of mind and deepening their meditation through recognition of emptiness, which is the essence of the Mahayana.

In this level students will:

1. Discover their inner goodness

• By discovering and cultivating love, compassion, appreciation or joy, and equanimity.

• By developing their potential through six perfect states of mind, the six paramitas.

• By training their mind to transform defilements into love and compassion.

2. Widen their motivation and outlook and gain deeper insight

• By learning about and meditating on bodhicitta, the awakening mind.

• By gaining an advanced insight that understands selflessness through direct experience.

 

For more information feel free to contact us on info@palpung.si.

You Are Cordially Invited!

Palpung Slovenia

2. - 3. september 2023 - Umetnost sreče IV - Ringu Tulku Rinpoče

02.09.2023

R i n g u  T u l k u  R i n p o č e

Seminar U M E T N O S T  S R E Č E  VI

2.–3. september 2023

BUDISTIČNI CENTER PALPUNG

 

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče nas bo letos ponovno obiskal. Ob tej priložnosti pripravljamo nadaljevanje seminarja o umetnosti sreče v budizmu v budističnem centru Palpung v Mrzlem Logu.

Rinpoče bo učil na podlagi besedila Okras osvoboditve (The Jewel Ornament of Liberation), ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.

PROGRAM MEDITATIVNEGA UMIKA

Rinpoče bo učil o petih poteh, o desetih nivojih bodhisatve, o Budovem popolnem razsvetljenju ter Budovem razsvetljenem delovanju.

Ob zaključku meditativnega umika nam bo Rinpoče podelil iniciacijo Mandžušrija.

Točen urnik učenj bomo sporočili naknadno.

Učenja bodo potekala v angleščini s prevodom v slovenščino.

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

 

PRIJAVA

Zaradi lažje organizacije naprošamo vse, ki se nameravate udeležiti celotnega meditativnega umika ali posameznih dni, da se prijavite preko spletnega obrazca.

Po prejetju vaše pred prijave, vas bomo obveščali o podrobnostih programa in predlaganih donacijah. Potrudili se bomo, da bo program dostopen vsem, ki bi se ga želeli udeležiti.

 

NASTANITEV

V centru nudimo možnost nastanitve v dormitoriju. Število je omejeno, zato vam priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

V okolici centra je na razpolago kar nekaj privatnih namestitev, možna je pa tudi postavitev šotora v centru.

 
PREHRANA

Za udeležence meditativnega umika bomo v centru za kosila organizirali vegetarijanski/veganski catering. Menu in cene kosil vam bomo sporočili naknadno.

 

KRAJ DOGODKA

Budistični center Palpung, Mrzli Log 7, Črni Vrh nad Idrijo

 

MANDŽUŠRI (Skt. Mañjuśrī) je v tibetanskem budizmu cenjen bodhisatva, ki uteleša modrost vseh bud desetih smeri in treh časov. Pogosto je upodobljen vihteč meč modrosti, ki simbolizira njegovo sposobnost, da preseka nevednost in zablodo, v drugi roki pa drži lotosov cvet, na katerem počiva sutra Pradžnaparamita, ki simbolizira njegovo obvladovanje najvišje modrosti. Mandžušrija cenijo kot vir navdiha za učenjake in praktike ter kot simbol končnega cilja razsvetljenja preko gojenja modrosti. Mandžušrijevi nauki poudarjajo pomen razvijanja preudarnosti in jasnega razumevanja kot sredstva za premagovanje trpljenja in doseganje osvoboditve.

GAMPOPA (1079-1153) je eden od najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju.

Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa.

S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče".

 

Ringu Tulku Rinpoče je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.

Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke, v tibetanščini in različnih evropskih jezikih.

Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete tukaj.

 

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Seminarja se lahko udeležite vsi, ne glede na to, ali ste obiskali predhodne seminarje.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si.

 

Prijazno vabljeni!

2. - 3. September 2023 - The Art of Happiness VI - Ringu Tulku Rinpoche

02.09.2023

R i n g u   T u l k u   R i n p o c h e

 T h e   A R T   o f   H A P P I N E S S   VI

◦ JEWEL ORNAMENT OF LIBERATION ◦

 September 2–3, 2023

Palpung Buddhist Center Slovenia

 

 

Dear Dharma friends!

We are delighted to inform you that Ringu Tulku Rinpoche has kindly accepted our invitation and he will be visiting Slovenia again in September this year.

Rinpoche will continue the teaching on Gampopa's Jewel Ornament of Liberation, and he will bestow the Manjushri empowerment. 

 

MEDITATIVE RETREAT PROGRAM

Rinpoche will teach The Aspects of the Five Paths, The Ten Bodhisattva Bhumis, Perfect Buddhahood, and Activities of the Buddha.

At the conclusion of the meditative retreat, Rinpoche will bestow Manjushri empowerment.

We will announce the exact schedule later.

 Teachings will be given in English with simultaneous translation in Slovenian language.

 

COURSE LEVEL

Suitable for all levels. Everyone can attend the teachings, regardless of whether you are a beginner or an experienced practitioner.

 

PRE-REGISTRATION IS MANDATORY

We would like to kindly remind all those who plan to participate in the entire meditative retreat or individual days to register with the online form.

Once you pre-register, we will keep you updated regarding the program details, suggested donations. We are doing all we can to make this program accessible for all who want to attend.

We recommend attending the entire meditative retreat, but it is also possible to attend individual sessions.

 


ACCOMMODATION

In the Center we offer accommodation in a dormitory. The number is limited, so we recommend you make a reservation as soon as possible.

There are quite a few private accommodations available in the vicinity of the Center, but it is also possible to set up a tent in the Center.

FOOD

Vegetarian/vegan lunch catering will be organized for the participants of the meditation retreat. We will let you know the menu and lunch prices later.

 

VENUE

Dharma Center Palpung Slovenia, Mrzli Log 7, Črni Vrh nad Idrijo, Slovenia

 

MANJUSHRI (Skt. Mañjuśrī) is the bodhisattva who is the embodiment of all the wisdom of all the buddhas of the ten directions and three times. Mañjuśrī is depicted as a male bodhisattva wielding a flaming sword in his right hand, representing the realization of transcendent wisdom which cuts down ignorance and duality. The scripture supported by the lotus held in his left hand is a Prajñāpāramitā sūtra, representing his attainment of ultimate realization from the blossoming of wisdom. Manjushri is valued as a source of inspiration for scholars and practitioners and as a symbol of the ultimate goal of enlightenment through the cultivation of wisdom. 

 

GAMPOPA (1079-1153) is one of the greatest masters of Tibetan Buddhism, one of the founders of the Kagyu lineage. He was the main disciple of the great yogi Milarepa and is known for having merged the teachings of the Kadampa and Kagyu lineages of Tibetan Buddhism.

THE JEWEL ORNAMENT OF LIBERATION is a masterwork of Tibetan Buddhism—providing the complete foundation for study and practice—from beginning to Buddhahood. It includes teachings on Buddha-nature, finding a spiritual master, impermanence, karma, cultivation of bodhicitta, development of the six paramitas, the ten bodhisattva bhumis, Buddhahood, and the activities of a buddha. It combines the instructions of two great rivers—the Kadampa and Mahamudra lineages.

 

RINGU TULKU RINPOCHE is a Tibetan Buddhist Master of the Kagyu lineage. He was trained in all schools of Tibetan Buddhism under many great masters including HH the 16th Gyalwang Karmapa and HH Dilgo Khentse Rinpoche. He took his formal education at Namgyal Institute of Tibetology, Sikkim and Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi, India and has served as Tibetan Textbook Writer and Professor of Tibetan Studies in Sikkim for 25 years.

Since 1990 he has been travelling and teaching Buddhism and Meditation at Universities, Institutes and Buddhist Centers in Europe, USA, Canada, Australia and Asia. He also participates in various interfaith and Science and Buddhist dialogues. He authored several books (see publications section) on Buddhism as well as some children’s books both in Tibetan and European languages.

 

For more information feel free to contact us on info@palpung.si.

 

You Are Cordially Invited!

Palpung Slovenia

17.–20. avgust 2023 - Gyalton Rinpoče - Odkrivanje Bude v sebi

17.08.2023

 

G Y A L T O N   R I N P O Č E

 NOV TRILETNI PROGRAM ŠTUDIJA IN PRAKSE

"ODKRIVANJE BUDE V SEBI”

1. stopnja: Notranji mir

17.–20. avgust 2023

BUDISTIČNI CENTER PALPUNG

 

Dragi prijatelji v dharmi!

Z velikim veseljem vam sporočamo, da se bo to poletje pri Palpungu Slovenija začel nov sveti triletni program učenja in prakse "Odkrivanje Bude v sebi" (Discovering the Buddha Within). Na to smo že dolgo čakali!

 

To sveto izročilo je namenjeno vsem.

Je izjemna priložnost, da se povežete z linijo, poglobite znanje in razumevanje budistične poti ter postopoma pridobivate izkušnje v praksi. Skozi vse leto bodo potekala tudi redna srečanja skupine za nadaljevanje prakse, ki jih bo vodila rezidenčna lama Karma Wangmo.

 

PRIJAVA

Prosimo, da si spodaj preberete podrobnosti o učnem načrtu in nam sporočite, ali bi se želeli  udeležiti tega programa, tako da pošljete informativno prijavo. Ko bomo poznali približno število udeležencev, se bomo lahko ustrezno pripravili.

Po prejetju vaše pred prijave, vas bomo obveščali o podrobnostih programa in predlaganih donacijah. Potrudili se bomo, da bo program dostopen vsem, ki bi se ga želeli udeležiti.

 

NASTANITEV

V centru nudimo možnost nastanitve v dormitoriju. Število je omejeno, zato vam priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

V okolici centra je na razpolago kar nekaj privatnih namestitev, možna je pa tudi postavitev šotora v centru.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O UČNEM NAČRTU

Odkrivanje Bude v sebi je izkustveni program učenja Budove dharme, ki je nastal kot del obsežne vizije Guruja Vadžradhare Njegove svetosti 12. Čamgona Kentinga Tai Situpe.

Več let so lame in učenci Palpung dharma centrov po vsem svetu prosili njegovo svetost 12. Čamgona Kentinga Tai Situpo, naj naredi učni načrt za študij dharme po korakih, ki bo prilagojen tujim učencem in ki bi ga lahko poučevali in izvajali v vseh Palpung dharma centrih. Njegova svetost je na podlagi te prošnje oblikoval triletni študijski program.

Cilj tega učnega načrta je na preprost in razumljiv, a hkrati celovit način razložiti bistvo Budovih naukov. Buda Šakjamuni je pokazal naravo uma bitij in naravo pojavov na treh različnih ravneh, pri čemer je vsaka naslednja raven globlja in širša od prejšnje.

Ta triletni učni načrt sledi Budovim naukom, ki jih je podal, ko je trikrat zavrtel kolo dharme. Temu sledi sveto izročilo štirih tanter, kar ustreza trem postopnim ravnem odkrivanja ultimativne narave uma in pojavov. Najboljši način, da tuji poslušalci pridobijo pravilno razumevanje teh treh osnovnih ravni Bude dharme je, da se jim približajo z lastno neposredno izkušnjo preko različnih meditacij, povezanih z vsako od teh treh ravni.

Za vsako raven bo učitelj razložil pogled (intelektualno razumevanje), meditacijo (izkustveno razumevanje) in uporabo (uporaba tega razumevanja za spremembo vsakodnevnih navad) posameznih tem v skladu s šravakajano, mahajano in vadžrajano. S temi tremi vidiki: pogledom, meditacijo in delovanjem človek odkriva Budo v sebi.

Meditacije, ki so osrednji del vsake ravni, so razdeljene na dva dela: šamatha (mirno bivanje) in vipašjana (napredni vpogled).

 

UČITELJI PROGRAMA

Glavni mojstri, ki bodo podajali učni načrt Odkrivanje Bude v sebi, so NjegovaEminenca Yongey Mingyur Rinpoče in drugi mojstri, vključno z Njegovo Eminenco Gyalton Rinpočejem in višjimi khenpoji samostanskega sedeža Palpung Šerabling.

N. E. Yongey Mingyur Rinpoče je sprejel vodenje programa, ki se je začel izvajati v samostanskem sedežu Palpung Šerabling novembra 2022.

N. E. Gyalton Rinpoče in štirje častitljivi višji khenpoti bodo od leta 2023 dalje vsako leto potovali v samostane Palpung in dharma centre po vsem svetu in poučevali po tem učnem načrtu. (Učitelj, ki bo letos poučeval v Sloveniji je N.E. Gyalton Rinpoče.)

V vsakem centru Palpung bo po letnih učenjih na voljo nadaljevanje z rednimi srečanji za prakso pod vodstvom rezidenčnih lam.

Potem ko bo prejel učenja od katerega koli od imenovanih učiteljev, bo vsak študent za ustrezno spremljanje tega študijskega programa dobil uporabniško ime in geslo za dostop do spletne študijske platforme, prek katere bo lahko pošiljal vprašanja khenpotom.

 

PODROBEN UČNI NAČRT

Učni načrt za program Odkrivanje Bude v sebi je sestavljen iz treh stopenj (3 leta):

1. Notranji mir

2. Prebujeno srce

3. Izvirna čistost

 

1. STOPNJA: NOTRANJI MIR

Osredotoča se na umirjanje uma ter razvijanje vpogleda in modrosti s pomočjo preprostih, a globokih študij, meditacij in kontemplacij, ki izhajajo iz Budovih naukov šravakajane.
Meditacije zavedanja in natančno znanje bodo učencem omogočili, da odkrijejo notranji mir, da sprejmejo in opustijo posvetne skrbi ne da bi se jih oklepali ali jih zavračali, ter da razvijejo stabilno težnjo po resnični svobodi. 
S pomočjo vodenih meditacij in srečanj posvečenim vprašanjem in odgovorom se bodo učenci naučili, kako začeti z vsakodnevno meditacijo doma.

Na tej stopnji bodo učenci:

1. Spoznali bistvo meditacije

- Razvijali in negovali zavedanje in notranji mir z uporabo diha, telesa, občutkov, misli, čustev in pojavov kot podpore pri meditaciji.

2. Spoznali osnove budizma s pomočjo znanja in meditacije vpogleda

- Razumeli pomanjkljivosti svojega življenja in sveta, izvor in prenehanje trpljenja ter sredstva za dosego tega prenehanja ter razumevanje zatočišča. To so izhodiščne točke poti do večnega stanja blaginje, ki je polno prirojene dobrote in sijočih čistih lastnosti.

- Razvijali meditacijo vpogleda, ki temelji predvsem na izkustvenem opazovanju nestalnosti naravnega toka vsega.

 

2. STOPNJA: PREBUJENO SRCE

Z meditacijami o nesebični ljubezni, sočutju, veselju, enakodušnosti itd. se bodo učenci naučili prebuditi svoje srce in odkriti svojo prirojeno dobroto, kar bo še dodatno obogatilo umirjeno stanje uma in poglobilo meditacijo s prepoznavanjem praznine, ki je bistvo mahajane.

Na tej stopnji bodo učenci:

1. Odkrili svojo notranjo dobroto

- odkrivali in gojili bodo ljubezen, sočutje, hvaležnost, radost in umirjenost

- razvijali bodo svoj potencial s pomočjo šestih popolnih stanj uma, šestih paramit

- urili bodo um, preoblikovali negativna stanja uma v ljubezen in sočutje

2. Razširili svojo motivacijo in perspektivo ter pridobili globlji vpogled

- z učenjem in meditiranjem o bodhičiti, prebujenem umu

- s pridobitvijo naprednega vpogleda, ki z neposredno izkušnjo razume brezjaznost

 

3. STOPNJA: IZVIRNA ČISTOST

Meditacije, povezane z budovo naravo, ki je osnova vadžrajane, zadnjega Budovega nauka, bodo učencem omogočile, da odkrijejo svojo razsvetljeno naravo, prvobitno čistost uma in vesolja ter izkusijo čisto zaznavanje vseh in vsega.

Na tej stopnji bodo učenci:

1. Odkrivali prvobitno čistost svojega uma in vesolja

- z naprednim vpogledom bodo odkrivali svojo budovo naravo in izvirno čistost vsega

2. Naučili se bodo, kako razkriti to čistost

- s spoštovanjem in razvijanjem hvaležnosti za lasten razsvetljen um, z meditacijo o guru jogi ter z učenjem o meditacijah na stopnji kreacije in dovršitve v skladu z vadžrajano

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si.

Prijazno vabljeni!

Palpung Slovenija

17.–20. August 2023 - Gyalton Rinpoche - Discovering the Buddha within

17.08.2023

G Y A L T O N   R I N P O C H E

A NEW 3-YEAR STUDY & PRACTICE PROGRAMME

"DISCOVERING THE BUDDHA WITHIN"

Level 1: Inner Peace

August 17 – 20, 2023

BUDDHIST CENTER PALPUNG

 

 

Dear Dharma friends!

We are absolutely delighted to let you know that this sacred, new 3-year study and practice programme "Discovering the Buddha Within" will be starting at Palpung Slovenia this coming Summer. We have been waiting for this for a long time!

This sacred transmission is open to everyone.

This is an amazing opportunity to connect with the lineage, deepen the knowledge and understanding of the Buddhist path along with gaining practice experience in a step-by-step manner. There will also be regular practice / follow-up group meetings throughout the year led by a resident Lama Karma Wangmo.

 

PRE-REGISTRATION

Please read the details of the curriculum below and let us know if you are interested in attending this programme, by submitting your pre-registrationThis will help us know approximately how many people would attend, and we can plan accordingly.

Once you pre-register, we will keep you updated regarding the programme details, suggested donations. We are doing all we can to make this programme accessible for all who want to attend.

 

ACCOMMODATION

In the Palpung Center we offer accommodation in a dormitory. The number is limited, so we recommend you make a reservation as soon as possible.

There are quite a few private accommodations available in the vicinity of the Center, but it is also possible to set up a tent in the Center.

 

GENERAL INFO ABOUT THE CURRICULUM

Discovering the Buddha Within is an experiential learning program of the Buddha Dharma created as part of the vast vision of Guru Vajradhara His Holiness the 12th Chamgon Kenting Tai Situpa.

For many years resident lamas and students of Palpung Dharma Centers worldwide have been requesting His Holiness the 12th Chamgon Kenting Tai Situpa to create a step-by- step Dharma study curriculum adapted to foreign students that can be taught and practiced in all Palpung Dharma Centers. Following this request, His Holiness has designed a three-year study curriculum.

The aim of this curriculum is to explain the essence of the Buddha's teachings in an easy and understandable yet comprehensive way. The Buddha Shakyamuni has shown the nature of beings' minds and phenomena on three different levels, each consecutive level being deeper and wider than the former one.

This three-year curriculum follows the Buddha's teachings on the Three Turnings of the Wheel of Dharma, followed by the sacred transmission of four tantras that correspond to three gradual levels of discovering the ultimate nature of the mind and phenomena. The best way for a foreign audience to be able to acquire a proper understanding of these basic three levels of the Buddha Dharma is to approach it through one's own direct experience of various meditations connected to each of the three levels.

For each level, the teacher will explain the view (intellectual understanding), meditation (experiential understanding), and application (applying this understanding to change one's daily habits) of the topics according to Shravakayana, Mahayana, and Vajrayana. Through these three aspects: View, Meditation, and Action, one will discover the Buddha within oneself.

Meditations that form the core part of each level are divided into two sections: Shamatha (calm abiding) and Vipashyana (advanced insight).

 

TEACHERS OF THE PROGRAMME

The main masters who will teach the Discovering the Buddha Within curriculum are His Eminence Yongey Mingyur Rinpoche and other masters including His Eminence Gyalton Rinpoche and senior khenpos of Palpung Sherabling Monastic Seat.

H.E. Yongey Mingyur Rinpoche has accepted to lead the program, which started at Palpung Sherabling Monastic Seat in November 2022.

From 2023, H.E. Gyalton Rinpoche and four venerable senior khenpos will also travel to Palpung monasteries and Dharma Centers worldwide each year to teach this curriculum. (For Slovenia the teacher who will teach here this year is H.E. Gyalton Rinpoche.)

Following the annual teachings, resident Lamas from each centre will be offering follow ups with regular practice gatherings at each Palpung Centre.

After receiving the teachings by any of the appointed teachers and for a proper follow up of this study curriculum, each student will be granted a username and password to access an online study platform, via which they will be able to send questions to the khenpos.

 

DETAILED CURRICULUM

The Discovering the Buddha Within curriculum consists of three levels (3 years):

1. Inner Peace

2. Awakened Heart

3. Original Purity

 

LEVEL 1, INNER PEACE:

Focuses on calming the mind and developing insight and wisdom through some simple yet profound study, meditations, and contemplations derived from the Shravakayana teachings of the Buddha.

Awareness meditations and precise knowledge will allow students to discover inner peace, accept and let go of worldly concerns without grasping at or rejecting them, and develop a stable aspiration for genuine freedom.

Guided meditations and question-and-answer sessions will help students learn how to start a daily meditation practice at home.

In this level students will:

1. Learn the essence of meditation

• Develop and nurture awareness and inner peace using breath, body, feelings, thoughts, emotions, and phenomena as a support for meditation.

2. Learn the basics of Buddhism through knowledge and advanced insight meditation

• Understand the shortcomings of one's life and the world, the origins and cessation of suffering, and the means to reach that cessation, along with understanding refuge -the starting point of the path to an everlasting state of well-being, rich with innate goodness and radiant pure qualities.

• Develop advanced insight meditation mainly based on experiential observation of the natural flow of everything as being impermanent.

 

LEVEL 2, AWAKENED HEART:

Through meditations on loving kindness, compassion, joy, equanimity, and so forth, students will learn to awaken their hearts and discover their innate goodness, further enriching the calm state of mind and deepening their meditation through recognition of emptiness, which is the essence of the Mahayana.

In this level students will:

1. Discover their inner goodness

•             By discovering and cultivating love, compassion, appreciation or joy, and equanimity.

•             By developing their potential through six perfect states of mind, the six paramitas.

•             By training their mind to transform defilements into love and compassion.

2. Widen their motivation and outlook and gain deeper insight

•             By learning about and meditating on bodhicitta, the awakening mind.

•             By gaining an advanced insight that understands selflessness through direct experience.

 

LEVEL 3, ORIGINAL PURITY:

Meditations connected with buddha nature, which is the basis of Vajrayana, the last of Buddha's teachings, will allow students to discover their enlightened nature, the primordial purity of the mind and the universe, and to experience pure perception of everyone and everything.

In this level students will:

1. Discover the primordial purity of their own mind and the universe

•             By discovering through advanced insight their own buddha nature and the original purity of everything.

2. Learn how to reveal that purity

•             By appreciating and developing gratitude for one's own enlightened mind, by meditating on guru yoga, and by learning about creation and completion stage meditations according to the Vajrayana.

 

For more information feel free to contact us on info@palpung.si

You Are Cordially Invited!

Palpung Slovenia

16.–18. avgusta 2019 - Ringu Tulku Rinpoče - Umetnost sreče V

16.08.2019

R i n g u   T u l k u   R i n p o č e

U M E T N O S T   S R E Č E   V

16.–18. avgusta 2019

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče bo letos ponovno obiskal Slovenijo.
Ob tej priložnosti pripravljamo nadaljevanje seminarja o umetnosti sreče v budizmu.

Rinpoče bo učil na podlagi besedila "Okras osvoboditve",
ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.

PROGRAM SEMINARJA ‘UMETNOST SREČE V’

Lokacija: PALPUNG CENTER v Mrzlem Logu

Petek, 16. Avgusta

16:30 - Piknik
18:00–20:00 – Iniciacija Vadžrapanija 

Lokacija: PARINAMA CENTER Ljubljana

Sobota, 17. Avgusta

10:00–12:30 - Učenje o šestih paramitah (meditacija)
15:00–17:30 - Učenje o šestih paramitah (modrost)

Nedelja, 18. Avgusta

10:00–12:30 - Učenje o petih poteh
15:00–17:30 - Učenje o desetih nivojih bodhisatve

PREDHODNA PRIJAVA JE OBVEZNA

Zaradi lažje organizacije naprošamo vse, ki se nameravate udeležiti celotnega seminarja ali posameznih dni, da se prijavite na info@palpung.si. 

INICIACIJA in PIKNIK V CENTRU PALPUNG

V petek, 16. avgusta bo Ringu Tulku Rinpoče obiskal center Palpung v Mrzlem Logu. Vabimo vas, da se nam pridružite na pikniku in iniciaciji z Rinpočejem v našem budističnem centru Palpung.

Na piknik bi bilo zelo dobrodošlo, če s seboj prinesete kakšno pecivo in pijačo.

Ob 18h bo Rinpoče podal iniciacijo Vadžrapanija, povedal nam bo tudi malo več o Vadžrapaniju in njegovi praksi ter mantri.

SIMULTANI PREVOD

Predavanja bodo potekala v angleščini, s simultanim prevodom v slovenščino. Prenos simultanega prevoda učenj v slovenski jezik bo potekal preko FM oddajnika. Če potrebujete prevod, prinesite s seboj prenosni FM radio, MP3 player ali pametni telefon in slušalke. Večina pametnih telefonov, razen iPhonov, ima FM radijski sprejemnik.

PRIPOROČENI PRISPEVEK ZA UDELEŽBO:

Celoten seminar: 95 €
Posamezno predavanje: 20 €

20% popust za študente, brezposelne in upokojence
Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev.

PLAČILO

Ob prihodu na kraju dogodka.

KRAJ DOGODKA

1. DAN

PALPUNG CENTER

Mrzli Log 7, Črni Vrh nad Idrijo

2. –3. DAN

PARINAMA CENTER

Cesta na Brdo 85, Ljubljana

Rinpoče bo tokrat nadaljeval z učenji o šestih paramitah ali popolnostih, ki so najpomembnejša tema v budizmu mahajane. Praksa šestih popolnosti (radodarnosti, etike, potrpljenja, radostnega prizadevanja, meditacije in modrosti) nam omogoči budistična učenja uporabiti v vsakdanjem življenju in vsak trenutek izkoristiti za napredek na poti do razsvetljenja v dobro nas samih in vseh, s katerimi smo povezani. Zatem bo govoril o petih poteh, ki predstavljajo različne stopnje na poti do razsvetljenja, ter o desetih bhumijih ali nivojih bodhisatve.

VADŽRAPANI je eden izmed osmih velikih bodhisatev in Gospodarjev treh družin. Predstavlja moč vseh bud. Še posebej je zaslužen za transmisijo tanter človeštvu; v tem kontekstu je znan kot "Gospodar skrivnosti". Praksa srditega bude Vadžrapanija je koristna za odstranjevanje ovir in negativnosti ter ustvarja pozitivne pogoje za napredek na poti razsvetljenja.  

GAMPOPA (1079-1153) je eden od najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju.

Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa.

S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče".

RINGU TULKU RINPOČE je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.

Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke, v tibetanščini in različnih evropskih jezikih.

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Seminarja se lahko udeležite vsi, ne glede na to, ali ste obiskali predhodne seminarje.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si.

Prijazno vabljeni!

3.–5. 9. 2018 - Ringu Tulku Rinpoče - Umetnost sreče IV

03.09.2018

 

RINGU TULKU RINPOČE 
UMETNOST SREČE IV 
3.–5. septembra 

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče bo letos ponovno obiskal Slovenijo.Ob tej priložnosti pripravljamo nadaljevanje seminarja o umetnosti sreče v budizmu. Rinpoče bo učil na podlagi besedila "Okras osvoboditve", ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.

 
PROGRAM SEMINARJA ‘UMETNOST SREČE IV’

 
3. – 4. septembra   
18:30–21:00 - Učenje o šestih paramitah (radostno prizadevanje, meditacija in modrost)

5. septembra
18:30–21:00 – Iniciacija Milarepe  in predavanje o njegovem življenju Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

Prosimo vas, da se prijavite na info@palpung.si. 

PRIPOROČENI PRISPEVEK ZA UDELEŽBO
Celoten seminar: 70 €
Posamezno predavanje: 25 € 
20% popust za študente, brezposelne in upokojence

Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije.
Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev.
 

PLAČILO
Ob prihodu na kraju dogodka.  

KRAJ DOGODKA
PARINAMA CENTER
Cesta na Brdo 85, Ljubljana  

Rinpoče bo tokrat nadaljeval z učenji o šestih paramitah ali popolnostih, ki so najpomembnejša tema v budizmu mahajane. Praksa šestih popolnosti (radodarnosti, etike, potrpljenja, radostnega prizadevanja, meditacije in modrosti) nam omogoči budistična učenja uporabiti v vsakdanjem življenju in vsak trenutek izkoristiti za napredek na poti do razsvetljenja v dobro nas samih in vseh, s katerimi smo povezani.

Milarepa (1040-1123) je najbolj znan tibetanski jogi, ki je dosegel razsvetljenje v času enega življenja. Bil je glavni učenec in nosilec linije velikega prevajalca Marpe, ki je v 11. stoletju prinesel kagju linijo iz Indije na Tibet.


Gampopa (1079-1153) 
je eden od najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju. Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa. S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče".

Ringu Tulku Rinpoče je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.
Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke, v tibetanščini in različnih evropskih jezikih. Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete na: https://bodhicharya.org/ringu-tulku/.

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.
Seminarja se lahko udeležite vsi, ne glede na to, ali ste obiskali predhodne seminarje.              

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si. Prijazno vabljeni!
Palpung Slovenija

Prosimo, da novico o seminarju delite z vašimi prijatelji in znanci. 11.–15. julija 2018 - Gyalton Rinpoče - Meditativni umik

11.07.2018

5-DNEVNI MEDITATIVNI UMIK

DEVET METOD MEDITACIJE ŠAMATHE in BUDA MEDICINE

INICIACIJI BUDE MEDICINE in DZAMBHALE

G Y A L T O N    R I N P O Č E
11.–15. julija 2018

Hotel Špik | Gozd Martuljek

 

Dragi prijatelji,

z veseljem vam sporočamo, da se od danes naprej lahko prijavite na 5-dnevni meditativni umik z Gyalton Rinpočejem.

Na tem umiku bomo imeli dragoceno priložnost, da vadimo meditacijo šamathe in Bude medicine pod neposrednim vodstvom Gyalton Rinpočeja. Rinpoče bo z nami delil praktične nasvete o tem, kako v meditaciji razviti stabilnost, jasnost in globino, in sicer v okviru devetih metod meditacije šamathe.

Rinpoče bo tudi razložil prakso Bude medicine, kjer sebe vizualiziramo kot meditacijsko božanstvo in s pomočjo katere prebudimo svoj potencial, da postanemo razsvetljeni Buda medicine. Po iniciaciji Bude Medicine bodo sledile vodene meditacije z dodatnimi razlagami. Skupaj bomo odkrivali, kako lahko te metode podprejo našo prakso v vsakodnevnem življenju.

Ob zaključku meditativnega umika nam bo Rinpoče podelil iniciacijo Dzambhale, zaščitnega božanstva, povezanega s srečo in z blagostanjem.
5-dnevni meditativni umik se bo začel v sredo, 11. julija, ob 17h in zaključil v nedeljo, 15. julija, okoli 17h.Točen dnevni program bomo objavili kasneje. 

Predavanja bodo potekala v angleščini. Na željo udeležencev bomo organizirali simultani prevod v slovenščino in druge jezike.
_______________________________________

PRIJAVA

Za udeležbo na 5-dnevnem meditativnem umiku je obvezna predhodna prijava. Prijavnico nam pošljite na info@palpung.si.Število mest je omejeno, zato priporočamo, da se prijavite čimprej.


PRIPOROČENI PRISPEVEK ZA UDELEŽBO

Celoten 5-dnevni meditativni umik: 150 €

PLAČILO

Ob prihodu na kraju dogodka. 

KRAJ DOGODKA

Hotel ŠpikJezerci 21SI-4282 Gozd Martuljek
_________________________________________

NASTANITEV

V hotelu Špik so na voljo sobe, možno pa je tudi kampiranje v bližnjem kampu Špik. Za sobe in kampiranje imajo udeleženci meditativnega umika poseben popust. 

HOTEL ŠPIK 
Jezerci 21, SI-4282 Gozd Martuljek •T: 04 587 71 00 • www.hotelspik.com 

Kontaktna oseba: Matjaž Triplat • Matjaz.Triplat@hit.si

Za cene sob s popustom in rezervacije so nas kontaktirajte na info@palpung.si. Število sob je omejeno, zato priporočamo, da jih rezervirate čimprej.

Možnost delitve sobe z drugimi udeleženci
Na željo lahko vaše bivanje v hotelu delite z drugimi udeleženci meditativnega umika. 
Sostanovalca/-ko vam lahko poiščemo mi.


KAMP ŠPIK
Jezerci 15, 4282 Gozd Martuljek • T: 051 634 466 • www.camp-spik.si
Za cenik bivanja v kampu nas kontaktirajte na info@palpung.si. 
Za rezervacijo kontaktirajte g. Rada Urevca – info@camp-spik.si. 
Da boste deležni dogovorjenega popusta, ob prijavi navedite geslo: »Palpung skupina«.
_____________________________________

PREHRANA

v Hotelu Špik bo organizirana prehrana tudi za udeležence meditativnega umika, ki ne bodo bivali v hotelu.
Cena za samopostrežno kosilo ali večerjo je 10 EUR na osebo.
_________________________________________DEVET METOD ŠAMATHA MEDITACIJE

Šamatha meditacija je meditacija umirjanja uma ali mirnega bivanja, kar je v današnjem svetu in načinu življenja vedno bolj potrebno. Z devetimi metodami za umirjanje uma se lahko naučimo, kako doseči stanje duševnega miru in kako ohraniti to stanje v vseh situacijah našega življenja.
_________________________________________

INICIACIJA, UČENJA in MEDITACIJA BUDE MEDICINE 

Vse duševne ali telesne bolezni in trpljenje izvirajo iz negativnih stanj uma. Običajno se zdi, da so negativna stanja uma globoko zakoreninjena, toda ko se povežemo z Budo medicičisto naravo svojega uma in se ozdravimo teh notranjih bolezni. S tem, ko sebe ozdravimo duševnega in telesnega trpljenja, bomo sposobni tudi drugim pomagati k njihovi ozdravitvi. Iniciacija Bude medicine je vodena meditacija, med katero bomo prejeli blagoslov Bude medicine, ki je utelešenje vseh razsvetljenih zdravilnih energij. Rinpoče bo tudi pojasnil globoko metodo vizualizacije, s katero prebudimo svoj lasten potencial.

_____________________________________

INICIACIJA DZAMBHALE 

Tistim, ki izvajajo to prakso, Dzambhala pomaga, da so prosti ovir kot so – sovražniki, tatovi in bolezni, njihovo bogastvo
in materialna dobrobit pa se povečata.
Kdor redno vadi prakso Dzambhale bo osvobojen ekonomskih pritiskov in težav, povečale se bodo tudi njegove zasluge in življenjska doba.
Če nas pri praksi vodi altruistična motivacija bodhičite - pomagati vsem čutečim bitjem, da bi bilaprosta revščine in trpljenja,
potem bomo uživali v neizčrpnem viru bogastva in zaslug.
Na najglobljem nivoju je Dzambhala zaščitnik našega notranjega bogastva dharme. Če se tej praksiposvetimo iskreno in z vsem srcem, nam bo Dzambhala pomagal tako, da nam bodo naše zunanje okoliščine vedno omogočale prakso in bomo imeli vse kar potrebujemo za to. Mogoče nismo premožni, a ko bo naša praksa napredovala, nam bo Dzambhala podelil blagoslove, tako da se bo naše resnično bogastvo – realizacija dharme v našem umu – vedno povečevalo in nikoli zmanjšalo!

_____________________________________

O UČITELJU

Sedmi Gyalton Rinpoče se je rodil v Sikkimu leta 1980. Leta 1983 ga je prepoznal in pozneje tudi ustoličil Guru Vadžradhara 12. Chamgon Kenting Tai Situpa.
Leta 1989 je Rinpoče v samostanu Palpung Sherabling začel s svojim formalnim tradicionalnim samostanskim urjenjem pod vodstvom Chamgona Kentinga Tai Situpe. Učil se je brati, pisati, tibetansko slovnico, se na pamet učil obredne tekste, se učil izdelovanja maslenih skulptur (torm), peščenih mandal in posebnih svetih obrednih plesov. Študiral je tudi budistično filozofijo. 
Leta 2003 je bil imenovan za Vadžra mojstra samostana Palpung Sherabling in prevzel odgovornost vodenja duhovnih dejavnosti samostana. V letih, ki so sledila, je prejel številna učenja, ustna izročila in opolnomočenja od Guruja Vadžradhare 12. Chamgona Kentinga Tai Situpe. Leta 2014 je uspešno zaključil tradicionalni triletni meditativni umik. 
Rinpoče redno obiskuje številne budistične centre in centre, povezane s samostanom Palpung v različnih državah, kjer kot predstavnik Guruja Vadžradhare podeljuje učenja, iniciacije in izvaja obrede.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@palpung.si.

Prijazno vabljeni!

Palpung Slovenija

Prosimo, da informacije o meditativnem umiku delite z vašimi prijatelji in znanci.

Druga knjiga 17. Karmape »Naše srce je plemenito«

01.08.2017

HiN2.jpg

Izid druge knjige
17. Gyalwanga Karmape
»NAŠE SRCE JE PLEMENITO -
Spremenimo sebe, da bi spremenili svet«

 

Obveščamo vas, da je izšla druga knjiga Njegove svetosti 17. KARMAPE Ogyena Trinleya Dorjeja v slovenskem jeziku z naslovom
»NAŠE SRCE JE PLEMENITO«.

O knjigi

Če vas je njegov izziv navdihnil, vam Karmapa ponuja pot sodelovanja v globalni skupnosti, ki temelji na sočutju. V teh poglavjih z nami deli svojo vizijo o tem, kako pripeljati družbeno delovanje v vsakodnevno življenje. To lahko dosežemo vsi z odločitvami, ki jih sprejemamo vsak dan – kaj kupiti, kaj jesti in kako pošteno ter pogumno delovati v odnosih do naših prijateljev, družine in sodelavcev. Njegov svež in vzpodbuden pogled nam pokaže, da imamo moč živeti prijazno navkljub mnogim izzivom, s katerimi se kot bitja z družbeno in okoljsko zavestjo soočamo. Ker vidi svet skozi prizmo soodvisnosti vseh bitij, se zaveda, da lahko ljudje rešijo družbene in okoljske težave s tem, da spremenijo svoj odnos in delovanje. Govori, kako lahko spremenimo naš svet s tem, da spremenimo sami sebe – da se ozremo na svoje potrošniške navade in smo se pripravljeni podučiti o tem, kako hrana pride na našo mizo, ter o načinu izdelave izdelkov, ki jih kupujemo. V poglavju o spolnih identitetah poudarja, da nam drugih ljudi ni treba označevati na podlagi družbenih konstruktov.

Njegov pogled se zdi optimističen in res je takšen – vendar je hkrati zahteven. Karmapa nas nagovarja, da odpremo svoj um in srce neštetim povezavam, ki si jih delimo z drugimi v naših družinah, skupnostih, družbenih ureditvah ter na našem planetu. Po zaslugi globine njegovega duhovnega urjenja, širine njegove vedoželjnosti o svetu in ljubezni do njega predstavlja ustrezen okvir za razumevanje tega, kaj dandanes pomeni biti človek in zakaj je ključnega pomena, da skrbimo za blagostanje vseh ostalih. Kaže nam svet, ki ga lahko ustvarimo z lastnim trudom, z uporabo vira, ki ga že imamo v izobilju – temeljne plemenitosti človeškega srca.

Knjigo smo prevedli člani budistične skupine Palpung Slovenija.

Knjiga je naprodaj pri nas, v knjigarnah in v spletni trgovini. 

Lahko jo nabavite:

Pri nas | Za naročilo knjige nakažite plačilo na naš bančni račun in nam na naš e-naslov (info@palpung.si) dostavite potrdilo o nakazilu ter sporočite vaš naslov. 

Podatki za plačilo:
FUNDACIJA PALPUNG JEŠE ČÖLING
GROHARJEVA CESTA 20
1000 LJUBLJANA
Banka Koper | SI56 1010 0003 9501 887

Pri Založbi Primus | Nakup  knjige je možen v spletni trgovini Založbe Primus

V knjigarnah | Knjiga bo od 18.8. v redni prodaji v vseh večjih knjigarnah.

Cena knjige je 19,00 €

O avtorju

Njegova svetost 17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje je bil rojen leta 1985 v nomadski družini v odmaknjenem višavju tibetanske planote in je predstojnik devetstoletne karma kagju šole tibetanskega budizma. Karmapo opisujejo kot »svetovnega duhovnega vodjo 21. stoletja«; milijone ljudi po vsem svetu je že navdihnil, da se zavzamejo za socialna in okoljska vprašanja. Sporočilo Karmape je še posebej odmevno pri mladih, saj jih spodbuja k prevzemanju odgovornosti za ustvarjanje bolj sočutne prihodnosti za naš planet.»Karmapa« dobesedno pomeni »izvajalec Budovih dejavnosti«, linija Karmap pa je znana po udejanjanju budističnih načel.

Več o Karmapi lahko preberete  tukaj

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vsem, ki bi jih to morda zanimalo.

Želimo vam prijetno branje.

»V resnici ste buda. Morda ne preveč učinkovit buda, toda …
Buda, mali buda ... Našega notranjega, otroškega budo moramo negovati.«

– 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje

9.–11. 9. 2016 - Umetnost sreče III - Ringu Tulku Rinpoče

09.09.2016

R i n g u T u l k u R i n p o č e

Vikend seminar

U M E T N O S T S R E Č E III
- Ali lahko spremenimo svet na bolje? -

V Ljubljani, 9.–11. septembra, 2016 

 

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče bo letos ponovno obiskal Slovenijo.Ob tej priložnosti pripravljamo nadaljevanje seminarja o umetnosti sreče v budizmu. 

Rinpoče bo učil na podlagi besedila "Okras osvoboditve",ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.  

​​​Vikend seminar “UMETNOST SREČE III – Ali lahko spremenimo svet na bolje?” bo potekal od petka, 9. septembra, do nedelje, 11. septembra. 

Urnik programa  ‘Umetnost  sreče III’: 

•           Petek, 9. septembra: 18:00–20:30 – Uvod in učenje o šestih paramitah (radodarnost)
•           Sobota, 10. septembra:10:00–12:30 - Učenje o šestih paramitah (etika, potrpljenje)
                                              15:00–17:30 - Učenje o šestih paramitah (radostno prizadevanje, meditacija)
•           Nedelja, 11. septembra: 10:00–12:30 - Učenje o šestih paramitah (modrost)
                                              15:00–17:30 – Iniciacija bele Tare za dolgo življenje  

Rinpoče bo tokrat učil o šestih paramitah ali popolnostih, ki so najpomembnejša tema v budizmu mahajane. Praksa šestih popolnosti (radodarnosti, etike, potrpljenja, radostnega prizadevanja, meditacije in modrosti) nam omogoči budistična učenja uporabiti v vsakdanjem življenju in vsak trenutek izkoristiti za napredek na poti do razsvetljenja v dobro nas samih in vseh, s katerimi smo povezani. 

Bela Tara - Tara (Tib. Drolma) pomeni “Osvobajalka” . Njena aktivnost je hitro in temeljito odstranjevanje vsakršnih preprek in nevarnosti. Iniciacija in praksa bele Tare sta namenjeni predvsem zagotovitvi pogojev za dolgo življenje in odstranitvi preprek in okoliščin, ki bi nam lahko skrajšale življenje, seveda pa tudi razvijanju sočutja in modrosti v dobro vseh čutečih bitij.

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj. 

Seminarja se lahko udeležite vsi, ne glede na to, ali ste obiskali predhodne seminarje.                        

Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

​Zaradi lažje organizacije vas prosimo za predhodne prijave na info@palpung.si. 

Lokacija:
PARINAMA CENTER
Cesta na Brdo 85, Ljubljana

Priporočeni prispevek za udeležbo:
- posamezno predavanje 20 €
- celoten seminar 90 €
(20% popust za študente, brezposelne in upokojence)
Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev.

Gampopa (1079-1153) je eden od najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju.Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa.S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče".Rinpoče bo učil seminar "Umetnost sreče" v štirih delih, letos bo učil tretji del, "Umetnost sreče III - Ali lahko spremenimo svet na bolje?".    

​Ringu Tulku Rinpoče je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu.Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke v tibetanščini in različnih evropskih jezikih.​

 
Prijazno vabljeni,
Palpung Ješe Čöling

Izid knjige 17. Gyalwanga Karmape »Negovanje sočutja«

18.08.2016
Copy of file-page1.jpg
Obveščamo vas, da je izšla prva slovenska knjiga
17. Karmape Ogyena Trinleya Dorjeja
»NEGOVANJE SOČUTJA«.

Knjiga »Negovanje sočutja« je zapis učenj 17. Karmape med prvim obiskom Evrope v letu 2014.

Učenja v tej knjigi so kot budnica, ki vsakega izmed nas kliče k temu, da poišče smisel svojega življenja in prevzame odgovornost za svet, v katerem živimo.

Karmapa govori o velikih globalnih problemih, s katerimi se danes srečujejo predvsem mlajše generacije. Tega ne počne le kot eden velikih svetovnih duhovnih voditeljev, temveč tudi kot mlad človek v svojih tridesetih letih, ki s svojo generacijo deli odgovornost za soočanje s temi izzivi.

S svojimi sporočili o okolju, potrošništvu in pohlepu ter velikim poudarkom, ki ga namenja sočutju in nesebični ljubezni kot univerzalnima vrednotama, je nagovoril srca ne le budistov, temveč tudi mnogih Evropejcev, ki jim je bližji posvetni pristop in priznavajo potrebo po globlji človekovi modrosti in sočutju v svetu.

Knjigo smo prevedli člani budistične skupine Palpung Slovenija.

Knjiga je naprodaj pri nas, v knjigarnah, v spletni trgovini in v eKnjigarni. 

Lahko jo nabavite:

Pri nas | Za naročilo knjige nakažite plačilo na naš bančni račun in nam na naš e-naslov (info@palpung.si) dostavite potrdilo o nakazilu ter sporočite vaš naslov. 

Podatki za plačilo:
FUNDACIJA PALPUNG JEŠE ČÖLING
GROHARJEVA CESTA 20
1000 LJUBLJANA
Banka Koper | SI56 1010 0003 9501 887

Pri Založbi Primus | Nakup  knjige je možen v spletni trgovini Založbe Primus

V knjigarnah | Knjiga je v redni prodaji v vseh večjih knjigarnah.

eKnjiga | Nakup eKnjige je možen v spletni eKnjigarni Biblos.

Cena knjige je 10,00 €
Cena eKnjige je 3,99 €.


O avtorju

Njegova svetost 17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje je bil rojen leta 1985 v nomadski družini v odmaknjenem višavju tibetanske planote in je predstojnik devetstoletne karma kagju šole tibetanskega budizma. Karmapo opisujejo kot »svetovnega duhovnega vodjo 21. stoletja«; milijone ljudi po vsem svetu je že navdihnil, da se zavzamejo za socialna in okoljska vprašanja. Sporočilo Karmape je še posebej odmevno pri mladih, saj jih spodbuja k prevzemanju odgovornosti za ustvarjanje bolj sočutne prihodnosti za naš planet.»Karmapa« dobesedno pomeni »izvajalec Budovih dejavnosti«, linija Karmap pa je znana po udejanjanju budističnih načel.

Več o Karmapi lahko preberete tukaj

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vsem, ki bi jih to morda zanimalo.

Želimo vam prijetno branje.

»V resnici ste buda. Morda ne preveč učinkovit buda, toda …
Buda, mali buda ... Našega notranjega, otroškega budo moramo negovati.«

– 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje

1.-3. 7. 2016 - Umetnost meditacije - Gyalton Rinpoče

01.07.2016

G y a l t o n   R i n p o č e

 

Vikend seminar

U M E T N O S T    M E D I T A C I J E

in

I N I C I A C I J A   G U R U   R I N P O Č E J A


V Ljubljani, 1.-3. julija 2016

 

Na povabilo dharma centra Palpung Ješe Čöling bo Gyalton Rinpoče letos ponovno obiskal Slovenijo in nudil dragocena učenja dharme. To bo že njegov tretji obisk.

Displaying GR.jpg

Na seminarju “Umetnost meditacije” bo Gyalton Rinpoče govoril o meditaciji kot o poti, po kateri lahko preko notranjega miru pridemo do svetovnega miru.

Predstavil bo najpomembnejše osnovne tibetanske budistične meditacije, ki so namenjene umirjanju uma, razvijanju čuječnosti, prebujanju sočutja ter premagovanju ovir in težavnih življenjskih situacij.

Program vikend seminarja “UMETNOST MEDITACIJE”

Petek, 1. julija:

15.00-17.30 Učenje o meditaciji šamathe (umirjanja uma) in vodena meditacija šamathe 

Meditacija šamathe je meditacija umirjanja uma ali mirnega bivanja, kar je v današnjem svetu in načinu življenja vedno bolj potrebno. S pomočjo te meditativne metode se lahko naučimo, kako doseči stanje duševnega miru in kako ohraniti to stanje v vseh situacijah našega življenja.

18.30-21.00 Iniciacija Guru Rinpočeja 

Guru Rinpoče pomeni “Dragoceni mojster”. Njegovo ime Padmasambhava, ki pomeni “Rojen iz lotosa”, se nanaša na njegovo rojstvo iz lotosovega cveta v deželi Odijani (v današnjem Pakistanu). Je ustanovitelj tibetanskega budizma in predstavlja poosebljenje principa “guruja”, ki je najpomembnejši element budizma vadžrajane, zato ga imenujejo tudi “Drugi Buda”. Guru Rinpoče je bil rojen v letu opice, ki se ponovi vsakih 12 let, in takrat so njegovi blagoslovi še posebej močni. Tudi letošnje leto je leto opice, zato smo prosili Gyaltona Rinpočeja, da nam podeli inicijacijo Guru Rinpočeja in nam s tem omogoči povezavo z njegovo energijo, ki je v današnjih težkih časih zelo učinkovita in dobrodejna.

Sobota, 2. julija:

10.00-12.30 Učenje o meditaciji Čenreziga (bude sočutja)
15.00-17.30 Vodena meditacija Čenreziga 

Čenrezig je buda sočutja. Meditacija Čenreziga pomaga v nas prebuditi sočutje in altruizem. Znanstveno dokazano je, da občutek sočutja aktivira prav tisti predel možganov, iz katerega izhajajo občutki sreče in izpolnjenosti. 

Nedelja, 3. julija:

10.00-12.30 Učenje o meditaciji zelene Tare
15.00-17.30 Vodena meditacija zelene Tare 

Zelena Tara je meditativno božanstvo razsvetljenega delovanja, ki pomaga pri preobrazbi življenjskih težav in strahov ter pri odpravljanju negativnih situacij v našem življenju. Praksa Tare je učinkovita metoda za odstranjevanje ovir, pomaga nam reševati težave in nam prinaša zdravje, mir in dolgo življenje.

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Zadnji dan seminarja bo možno tudi vzeti zatočišče. To je obred, s katerim stopimo na pot budizma.

Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

Priporočeni prispevek za udeležbo:

- celotni seminar: 108 €
- posamezni dan: 40 €

 (20 % popusta za študente, brezposelne in upokojence)
Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev. 

Predhodne prijave so obvezne, da bomo lahko pripravili dovolj kopij besedil za meditacije. Po želji bomo organizirali tudi dostavo kosila na kraj dogodka. Prijave sprejemamo na info@palpung.si.

Lokacija:

PARINAMA CENTER
Cestana Brdo 85, Ljubljana

    

Čungpo Gyalton Rinpoče je bil rojen leta 1980 v ugledni sikkimski družini. Pri starosti štirih let ga je Chamgon Kenting Tai Situpa prepoznal za inkarnacijo opata samostana Čungpo v Tibetu, ki je bil glavni duhovni učitelj kralja Sikkima.

Po ustoličenju je mladi Rinpoče nekaj let živel v samostanu kraljevske palače v Sikkimu, kjer se je posvečal študiju branja in pisanja tibetanščine. Nato je prišel v samostan Sherabling, kjer je pod vodstvom svojega glavnega učitelja Chamgona Kentinga Tai Situpe študiral budistične nauke. Več kot 10 let je nato obiskoval redno angleško srednjo šolo in univerzo, kjer je za svojo glavno usmeritev izbral znanost. Leta 2002 se je vrnil v samostan Palpung Sherabling, kjer je nadaljeval s študijem višjih budističnih znanosti, ki vključujejo budistično filozofijo, debatiranje, obredje, svete plese lam in različne obredne glasbene inštrumente. Zaradi Rinpočejevih izjemnih sposobnosti mu je Kenting Tai Situpa podelil naziv vadžra mojstra samostana Palpung Sherabling.

Leta 2007 se je Gyalton Rinpoče prvič podal na svetovno turnejo in je v Evropi, Avstraliji, Novi Zelandiji in Aziji podal svoja učenja. Slovenijo je obiskal v letih 2007 in 2009. Leta 2010 se mu je izpolnila dolgoletna želja, da se udeleži tradicionalnega 3 leta in 3 mesece dolgega meditativnega umika.

Lahko si ogledate tudi film z naslovom "Leteči Lama - o sočutju in sreči" o Gyalton Rinpočeju, ki smo ga posneli leta 2009 v času njegovega zadnjega obiska Slovenije.

“Izgleda kot jaz” je podoba Padmasambhave,
ki je bila narejena še v času njegovega življenja.
Ko jo je v samostanu Samye prvič videl, je pripomnil: »Izgleda kot jaz«,
nato jo je blagoslovil in rekel: “Sedaj pa je ista kot jaz”.


Prijazno vabljeni!

 
G y a l t o n    R i n p o č e

 

 

Vikend seminar

 

U M E T N O S T    M E D I T A C I J E

in

I N I C I A C I J A   G U R U   R I N P O Č E J A

 

V Ljubljani, 1.-3. julija 2016

 

Na povabilo dharma centra Palpung Ješe Čöling bo Gyalton Rinpoče letos ponovno obiskal Slovenijo in nudil dragocena učenja dharme. To bo že njegov tretji obisk.Na seminarju “Umetnost meditacije” bo Gyalton Rinpoče govoril o meditaciji kot o poti, po kateri lahko preko notranjega miru pridemo do svetovnega miru.

 

Predstavil bo najpomembnejše osnovne tibetanske budistične meditacije, ki so namenjene umirjanju uma, razvijanju čuječnosti, prebujanju sočutja ter premagovanju ovir in težavnih življenjskih situacij.

 

Program vikend seminarja “UMETNOST MEDITACIJE”

 

Petek, 1. julija:

15.00-17.30 Učenje o meditaciji šamathe (umirjanja uma) in vodena meditacija šamathe 

Meditacija šamathe je meditacija umirjanja uma ali mirnega bivanja, kar je v današnjem svetu in načinu življenja vedno bolj potrebno. S pomočjo te meditativne metode se lahko naučimo, kako doseči stanje duševnega miru in kako ohraniti to stanje v vseh situacijah našega življenja.

 

18.30-21.00 Iniciacija Guru Rinpočeja 

Guru Rinpoče pomeni “Dragoceni mojster”. Njegovo ime Padmasambhava, ki pomeni “Rojen iz lotosa”, se nanaša na njegovo rojstvo iz lotosovega cveta v deželi Odijani (v današnjem Pakistanu). Je ustanovitelj tibetanskega budizma in predstavlja poosebljenje principa “guruja”, ki je najpomembnejši element budizma vadžrajane, zato ga imenujejo tudi “Drugi Buda”. Guru Rinpoče je bil rojen v letu opice, ki se ponovi vsakih 12 let, in takrat so njegovi blagoslovi še posebej močni. Tudi letošnje leto je leto opice, zato smo prosili Gyaltona Rinpočeja, da nam podeli inicijacijo Guru Rinpočeja in nam s tem omogoči povezavo z njegovo energijo, ki je v današnjih težkih časih zelo učinkovita in dobrodejna.

 

Sobota, 2. julija:

10.00-12.30 Učenje o meditaciji Čenreziga (bude sočutja) 

15.00-17.30 Vodena meditacija Čenreziga 

Čenrezig je buda sočutja. Meditacija Čenreziga pomaga v nas prebuditi sočutje in altruizem. Znanstveno dokazano je, da občutek sočutja aktivira prav tisti predel možganov, iz katerega izhajajo občutki sreče in izpolnjenosti. 

 

Nedelja, 3. julija:

10.00-12.30 Učenje o meditaciji zelene Tare 

15.00-17.30 Vodena meditacija zelene Tare 

Zelena Tara je meditativno božanstvo razsvetljenega delovanja, ki pomaga pri preobrazbi življenjskih težav in strahov ter pri odpravljanju negativnih situacij v našem življenju. Praksa Tare je učinkovita metoda za odstranjevanje ovir, pomaga nam reševati težave in nam prinaša zdravje, mir in dolgo življenje.

 

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

 

Zadnji dan seminarja bo možno tudi vzeti zatočišče. To je obred, s katerim stopimo na pot budizma.

 

Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

 

Prispevek za udeležbo:

- celotni seminar: 108 €

- posamezni dan: 40 €

 (20 % popusta za študente, brezposelne in upokojence)

Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev. 

 

Predhodne prijave so obvezne, da bomo lahko pripravili dovolj kopij besedil za meditacije. Po želji bomo organizirali tudi dostavo kosila na kraj dogodka. Prijave sprejemamo na info@palpung.si.

 

Lokacija:

PARINAMA CENTER

Cestana Brdo 85, Ljubljana

 

       ​         

Čungpo Gyalton Rinpoče je bil rojen leta 1980 v ugledni sikkimski družini. Pri starosti štirih let ga je Chamgon Kenting Tai Situpa prepoznal za inkarnacijo opata samostana Čungpo v Tibetu, ki je bil glavni duhovni učitelj kralja Sikkima.

Po ustoličenju je mladi Rinpoče nekaj let živel v samostanu kraljevske palače v Sikkimu, kjer se je posvečal študiju branja in pisanja tibetanščine. Nato je prišel v samostan Sherabling, kjer je pod vodstvom svojega glavnega učitelja Chamgona Kentinga Tai Situpe študiral budistične nauke. Več kot 10 let je nato obiskoval redno angleško srednjo šolo in univerzo, kjer je za svojo glavno usmeritev izbral znanost. Leta 2002 se je vrnil v samostan Palpung Sherabling, kjer je nadaljeval s študijem višjih budističnih znanosti, ki vključujejo budistično filozofijo, debatiranje, obredje, svete plese lam in različne obredne glasbene inštrumente. Zaradi Rinpočejevih izjemnih sposobnosti mu je Kenting Tai Situpa podelil naziv vadžra mojstra samostana Palpung Sherabling.

Leta 2007 se je Gyalton Rinpoče prvič podal na svetovno turnejo in je v Evropi, Avstraliji, Novi Zelandiji in Aziji podal svoja učenja. Slovenijo je obiskal v letih 2007 in 2009. Leta 2010 se mu je izpolnila dolgoletna želja, da se udeleži tradicionalnega 3 leta in 3 mesece dolgega meditativnega umika.

 

Lahko si ogledate tudi film z naslovom "Leteči Lama - o sočutju in sreči" o Gyalton Rinpočeju, ki smo ga posneli leta 2009 v času njegovega zadnjega obiska Slovenije.

 

 

 

“Izgleda kot jaz” je podoba Padmasambhave, ki je bila narejena še v času njegovega življenja. 

Ko jo je v samostanu Samye prvič videl, je pripomnil: »Izgleda kot jaz«, nato jo je blagoslovil in rekel: “Sedaj pa je ista kot jaz”. 


 

 

Prijazno vabljeni!

Izid e-knjige 17. Gyalwanga Karmape ‘Negovanje sočutja’

03.11.2015

Na dan Lhabab Düčena, enega izmed štirih velikih praznikov v tibetanskem budizmu, je izšla prva e-knjiga v slovenskem jeziku od Njegove svetosti 17. KARMAPE Ogyena Trinleya Dorjeja z naslovom ‘NEGOVANJE SOČUTJA’ (zapis učenj med prvim obiskom Evrope v letu 2014).

Brezplačen prenos e-knjige v PDF formatu je na voljo na tej povezavi.

Nakup eKnjige je možen v spletni eKnjigarni Biblos.
Cena eKnjige je 3,99 €.

Knjigo smo prevedli člani budistične skupine Palpung Slovenije.

​​V tej seriji učenj med svojim prvim obiskom v Evropi je Njegova svetost 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje podal sijajen prikaz tega, kaj pomeni živeti in učiti z odprtim srcem. Karmapa je delil svoje življenjske izkušnje, občutke, ki so jih te vzbudile v njem, in premisleke o poteku svojega iskanja življenjskega smisla. Čeprav je nagovarjal številčno publiko v kongresnih centrih, je mladostni budistični voditelj govoril, kot bi se pogovarjal s tesnimi prijatelji. Rezultat tega je srčnost, ki se nas neposredno dotakne s svežino izkustva. Učenja v tej knjigi so kot budnica, ki vsakega izmed nas kliče k temu, da poišče smisel svojega življenja in prevzame odgovornost za svet, v katerem živimo. Karmapa nam zagotavlja, da je za uresničitev tega potrebno le negovati semena sočutja, ki jih imamo vsi v sebi. 

Izid knjige Chamgona Kentinga Tai Situpe "Resnična popolnost"

20.07.2015

Na dan Čotrul Düčena, dan, ko je Buda prvič zavrtel kolo Dharme, je v izšla naša prva knjiga ‘RESNIČNA POPOLNOST’.

Knjiga ‘Resnična popolnost’ je zbirka predavanj Chamgona Kentinga Tai Situpe, ki predstavlja jasen in razumljiv uvod v bistvo budizma. Avtor opisuje povezavo med zadovoljstvom, stresom in pohlepom ter govori o naravi uma, brezmejnosti uma in prvobitni modrosti. 

Knjiga govori o splošnih temah vsakdanjega življenja, ki so dandanes zelo pomembne - o smislu življenja, praksi budizma v vsakdanjem življenju, obvladovanju stresa, budizmu za mestne poslovneže, ter o bistvu budizma.

V njej Chamgon Kenting Tai Situpa razloži, da so vsi Budovi nauki namenjeni osmišljanju našega življenja; njihov glavni namen pa je, da ukrotimo svoj um in spoznamo bistvo vse dharme. Poudarja tudi, da razsvetljenje ni rezultat vzrokov in pogojev, temveč je onkraj vsega tega.

Knjiga tudi predstavlja serijo poučnih dialogov z učenci in je bralcu prijazna, doumljiva in presenetljivo lahko razumljiva.

Knjiga je naprodaj v vseh večjih knjigarnah, preko spleta in tudi v elektronski obliki.

Nabavite jo lahko v spletni trgovini Založbe Primus na http://primus.si/knjige/resnicna-popolnost.

E-knjiga 
Lahko izbirate med ​formatoma ​EPUB (za računalnike, tabletične računalnike, ‘pametne’ telefone in E-readerje) in Kindle. 
Cena e-knjige je 7,00 

Za naročilo knjige nakažite ​plačilo na naš ​bančni račun in nam ​na naš e-naslov (info@palpung.si) ​dostavite potrdilo o nakazilu ter ​sporočite, kateri ​format bi želeli. Knjigo vam bomo poslali po e-mailu.

Podatki za plačilo:
FUNDACIJA PALPUNG JEŠE ČÖLING
GROHARJEVA CESTA 20
1000 LJUBLJANA
Banka Koper 
SI56 1010 0003 9501 887

 

Več informacij o avtorju:

Dvanajsti Chamgon Kenting Tai Situpa je eden najpomembnejših duhovnih učiteljev v tibetanskem budizmu. Dvanajsti Chamgon Kenting Tai Situpa se je rodil leta 1954 v okrožju Paljul kraljestva Derge v vzhodnem Tibetu. Ko je bil star leto in pol, ga je šestnajsti Karmapa prepoznal in ustoličil v samostanu Palpung v Tibetu. Pri enaindvajsetih je ustanovil samostan Palpung Šerabling v severni Indiji.

Leta 1980 je prvič obiskal Evropo in od takrat naprej je veliko potoval po celem svetu in poučeval budistično filozofijo in meditacijo. Chamgon Kenting Tai Situpa je znan umetnik in mojster kaligrafije, tekoče govori angleško in je avtor mnogih knjig o budizmu. Aktivno sodeluje tudi v medverskih in medkulturnih humanitarnih projektih, leta 1989 pa je vodil "romanje za aktivni mir", da bi pozval ljudi k aktivnemu prizadevanju za mir v svetu. Igral je ključno vlogo pri prepoznanju sedemnajstega Karmape, Ogyena Trinleya Dorjeja, kateremu je predal celotno izročilo linije mahamudre.
​​Lepo branje,
Palpung Ješe Čöling

28.-29. avgust - Ringu Tulku Rinpoče - Umetnost sreče II

Ringu Tulku Rinpoče, 28.08.2013

 

Ringu Tulku Rinpoče

U m e t n o s t     s r e č e    II

Seminar na podlagi besedila "Okras osvoboditve"
tibetanskega budističnega mojstra Gampope.


V Ljubljani, 28. – 29. 8. 2013

 

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče bo letos ponovno obiskal Slovenijo. Ob tej priložnosti pripravljamo nadaljevanje seminarja o umetnosti sreče v budizmu. Rinpoče bo učil na podlagi besedila "Okras osvoboditve", ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.

Vsebina in urnik programa  Umetnost  sreče II’ - "Okras osvoboditve - 2. del" 

 • Sreda, 28. avgust,  18:30 - 21:00 – Predavanje o karmi (Karma je tema 6. poglavja »Okrasa osvoboditve«)
 • Četrtek, 29. avgust,  18:30 - 21:00 – Predavanje o razvijanju sočutja (7. poglavje »Okrasa osvoboditve« govori o sočutju)

Rinpoče bo govoril tudi o tem, kako naj se na pozitiven način soočimo s težavami, ki se pojavljajo v sedanjem obdobju krize. Znan je po svoji izjemni sposobnosti, da najgloblje resnice predstavi na jasen in dostopen način. Njegovo učenje nas vodi do globokega izkustvenega razumevanja, ki je uporabno tudi v izkušnjah vsakdanjega življenja, zato njegov topel in prijateljski način podajanja znanja cenijo v Dharma centrih širom sveta.

Gampopa (1079-1153) je eden izmed najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju.

Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa.

S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče".

Rinpoče bo učil seminar "Umetnost sreče" v treh ali štirih delih, letos bo učil drugi del, "Umetnost sreče II". Študij Okrasa osvoboditve bo potekal predvidoma tri do štiri leta. Teme letošnjega seminarja bodo: karma in razvijanje sočutja.

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj.

Predavanj se lahko udeležijo vsi, ne glede na to, ali so obiskali lanski seminar. 

Drugi dan seminarja bo možno tudi vzeti zatočišče, to je obred, s katerim stopimo na pot budizma.

Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

Prispevek za udeležbo:
-
posamezno predavanje 20 €
- celoten seminar 40 € 
(20% popust za študente, brezposelne in upokojence)

Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev.

Lokacija:
Higeja
Ptujska ulica 19 
Ljubljana – Bežigrad
www.higeja.si/o-nas/lokacija/

Predhodne prijave so zaželene na info@palpung.si.

Življenjepis Ringu Tulku Rinpočeja

Ringu Tulku Rinpoče je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu. 
Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke, v tibetanščini in različnih evropskih jezikih.

Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.bodhicharya.org. 

Vljudno vabljeni,

Palpung Ješe Čöling
www.palpung.si
info@palpung.si
Palpung Slovenije na Facebook-u

051 209 259 (Ani Karma Wangmo) 

 

 

27. - 29. julij - Ponovni obisk Ringu Tulku Rinpočeja

Ringu Tulku Rinpoče, 08.05.2012

 Ringu Tulku Rinpoče

U m e t n o s t     s r e č e    I

Seminar na podlagi besedila "Okras osvoboditve" 
tibetanskega budističnega mojstra Gampope.


V Ljubljani, 27. – 29. 7. 2012

 

Priznani budistični učitelj Ringu Tulku Rinpoče bo letos ponovno obiskal Slovenijo. Ob tej posebni priložnosti pripravljamo vikend seminar na temo umetnosti sreče v budizmu. Rinpoče bo na seminarju z naslovom "Umetnost sreče I" učil na podlagi besedila "Okras osvoboditve", ki ga je napisal tibetanski budistični mojster Gampopa.

Vsebina in urnik programa  ‘Umetnost  sreče I’ - "Okras osvoboditve - 1. del" 

 • Petek, 27. julij,  18:00 - 20:30 - Uvodno predavanje - predstavitev budizma, linije Kagju, Gampope in 1. poglavje Okrasa osvoboditve - budova narava

  ·       Sobota, 28. julij,  10:00 - 12:00 2. in 3. poglavje - dragoceno človeško življenje, in 15:00 - 17:00 4. poglavje - nestalnost

··      Nedelja, 29. julij,  10:00 - 12:00 5. poglavje - pomanjkljivosti samsare
           in 15:00 - 17:00 6. poglavje - karma

Gampopa (1079-1153) je en najpomembnejših mojstrov tibetanskega budizma, glavni učenec velikega jogija Milarepe in eden od ustanoviteljev linije Kagju. Znan je po tem, da je združil učenja linij Kadampa in Kagju. 

Z besedilom Okras osvoboditve je v linijo Kagju, v kateri je najpomembnejše Milarepovo učenje o meditaciji Mahamudre, vpeljal Atišova učenja Lamrima ali postopne poti do razsvetljenja, ki so glavna učenja linije Kadampa. 

S študijem besedila Okras osvoboditve lahko pridobimo razumevanje celotne filozofije in prakse budizma. V njem je sistematično in praktično predstavljena celotna pot do trajne sreče, zato ima Ringu Tulku Rinpočejev seminar naslov "Umetnost sreče". 

Rinpoče bo učil seminar "Umetnost sreče" v treh delih, letos bo učil prvi del, "Umetnost sreče I", ki obsega tretjino besedila Okras osvoboditve, študij katerega bo potekal predvidoma tri leta. Teme letošnjega seminarja bodo: budova narava, dragoceno človeško življenje, nestalnost, pomanjkljivosti samsare in karma, zakon vzrokov in posledic. 

Rinpoče je znan po svoji izjemni sposobnosti, da najgloblje resnice predstavi na jasen in dostopen način. Njegovo učenje nas vodi do globokega izkustvenega razumevanja, ki je uporabno tudi v izkušnjah vsakdanjega življenja, zato njegov topel in prijateljski način podajanja znanja cenijo v Dharma centrih širom sveta. 

Priporočamo udeležbo celotnega seminarja, lahko pa se udeležite tudi posameznih predavanj. 
       

Zadnji dan seminarja bo možno tudi vzeti zatočišče, to je obred, s katerim stopimo na pot budizma.

Predavanja bodo potekala v angleščini, s prevodom v slovenščino.

Prispevek za udeležbo: celoten seminar: 80 € (20% popust za študente, brezposelne in upokojence)

·         samo prvi dan: 20 €
·         samo drugi dan: 35 €
·         samo tretji dan: 35

Prireditev je neprofitne narave, prispevki so namenjeni izključno za kritje stroškov organizacije. Budistična učenja so dostopna vsem, zato nas v primeru finančnih težav obvestite, da skupaj poiščemo pravo rešitev.

Lokacija:

Higeja 
Ptujska ulica 19 
Ljubljana – Bežigrad
www.higeja.si/o-nas/lokacija/ 

 

Predhodne prijave so zaželene na info@palpung.si.

Življenjepis Ringu Tulku Rinpočeja
Ringu Tulku Rinpoče je tibetanski budistični učitelj linije Kagju. Študiral je vse različne linije izročil tibetanskega budizma pod vodstvom mnogih pomembnih učiteljev, vključno z N. S. 16. Karmapo in N. S. Dilgo Kjentse Rinpočejem. Osnovno izobrazbo je pridobil v Namgjal inštitutu za tibetologijo v Sikkimu in na Sampurnananda sanskritski univerzi v Varanasiju v Indiji. Že 25 let piše učbenike za študij tibetanščine in je profesor tibetanskih študij v Sikkimu. 
Od leta 1990 potuje po celem svetu ter poučuje budizem in meditacijo na univerzah, inštitutih in v budističnih centrih po Evropi, ZDA, Kanadi, Avstraliji in Aziji. Pogosto sodeluje na različnih medverskih, znanstvenih in budističnih srečanjih. Napisal je več knjig o budizmu in nekaj knjig za otroke, v tibetanščini in različnih evropskih jezikih.

Več o Rinpočejevih dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.bodhicharya.org. 

Vljudno vabljeni,

Palpung Ješe Čöling

www.palpung.si
info@palpung.si
Palpung Slovenije na Facebook-u
051 209 259 (Ani Karma Wangmo) 


Sporočilo Tai Situ Rinpočeja

Tai Situ Rinpoče, 18.04.2012

19.jpg

Pozdravljeni vsi iz Palpunga v Sloveniji -

Za vse vas neprestano molim k Budi, naj bo vaše zdravje odlično in naj bo v vaših življenjih in v vaših družinah vse dobro in naj sovpadejo vse srečne okoliščine, še posebej za vašo dharma prakso. Vse najboljše želim vsem, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri delovanju dharma centra. V imenu vseh čutečih bitij se zahvaljujem za vaš trud pri delu centra. Naj bo center uspešen in postane pomemben dejavnik za splošno dobrobit družbe, za osebni razvoj, srečo, reševanje problemov in na koncu seveda za doseganje razsvetljenja. Zmeraj boste v mojih molitvah in želim vam zelo, zelo, zelo dobro leto 2012.

Letos mineva tudi tisoč let od rojstva Marpe prevajalca, prapradeda naše linije in tudi 2600 let odkar se je razsvetlil princ Siddhartha in postal Buda Šakjamuni. Vse najboljše!

tsr-pjc-message-2012-1.MP3